Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong những loại hình phổ biến hiện nay. Để quý khách hàng hiểu rõ hơn về đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết sau.

Khái niệm về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Theo quy định của pháp luật hiện nay về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì có thể rút ra được khái niệm như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Về chủ sở hữu:

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thế là một cá nhân hoặc một tổ chức. Trừ những trường hợp sau thì pháp luật quy định không thể thành lập công ty:

  • Các cơ quan nhà nước, các đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhằm mục đích thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định cụ thể của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hiện đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người mà được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ làm việc trong doanh nghiệp nhà nước;
  • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc  là người bị mất năng lực hành vi dân sự; các tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  • Người hiện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, người đang có quyết định xử lý hành chính tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc hiện đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến hoạt động kinh doanh theo quyết định của Tòa án và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng quy định cụ thể;
Bài viết liên quan  Cách tính lương tháng 13 năm 2020

Về tư cách pháp lý:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày công ty đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Hoạt động với tư cách pháp nhân giúp cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, có quyền nhân danh mình để tham gia vào các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện theo pháp luật. 

Về vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm tiến hành đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và được ghi trong điều lệ công ty. Pháp luật không quy định số vốn điều lệ tối thiểu mà công ty phải tiến hành góp nên chủ sở hữu cũng cần phải cân nhắc số vốn phù hợp với tiềm lực của mình cũng như tạo uy tín với khách hàng, trừ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn thì khi thành lập công ty chủ sở hữu phải đáp ứng được.

Chủ sở hữu phải tiến hành góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty trong thời hạn góp vốn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với các trường hợp không góp đủ thì chủ sở hữu tiến hành thay đổi vốn điều lệ theo quy định.  

Bài viết liên quan  Sự khác biệt về Vốn chủ sở hữu so với Lợi nhuận giữ lại

Về trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu công ty:

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty bởi vì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân. 

Về khả năng huy động vốn:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không có khả năng phát hành cổ phẩn để làm tăng vốn điều lệ của công ty như công ty cổ phần. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu, vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc chủ sở hữu có thể góp thêm vốn làm tăng vốn điều lệ của công ty.

Về cơ chế chuyển nhượng vốn:

Chủ sở hữu có thể chuyển hoàn toàn quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác đồng nghĩa với việc chủ sở hữu đã rút toàn bộ vốn của công ty và người được chuyển nhượng chính là chủ sở hữu của công ty. Trong trường hợp mà chủ sở hữu muốn chuyển nhượng một phần cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty trách nhiệm hữu hạn phải đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phẩn theo quy định

Bài viết liên quan  Công bố mỹ phẩm ở đâu

Về cơ cấu tổ chức:

Đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể được tổ chức theo một trong hai mô hình sau:

  • Mô hình một gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
  • Mô hình hai gồm: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

Đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân thì cơ cấu công ty bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trên đây là toàn bộ đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì hay liên hệ chúng tôi, công ty tư vấn luật INSLAW để được tư vấn chi tiết và hiệu quả nhất. 

Bạn đang xem bài viết “Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về cơ cấu tổ chức” tại chuyên mục “Dịch vụ doanh nghiệp”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.