Công ty Luật Innosightlaw / Văn Bản Pháp Luật

Đăng ký ngay để nhận tư vấn và Báo giá tốt nhất
  Luật Doanh nghiệp 2014

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 quy định về các loại hình doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp, các trường hợp giải thể doanh nghiệp…và những sửa đổi, bổ sung khác với các văn bản pháp luật về luật doanh nghiệp các năm trước. Cụ thể: QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020