Thay đổi đăng ký kinh doanh

Giấy thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn được gọi đúng với cái tên là “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Thể hiện các nội dung, thông tin, dữ liệu về  mà doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký bao gồm các thông tin chính được thể hiện trên giấy như sau: Tên Doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, Số Vốn điều lệ, mệnh giá và tổng sổ cổ phần, thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài các thông tin được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ còn các thông tin khác được lưu trữ đầy đủ và chi tiết trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như: Thông tin về các thành viên góp vốn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, thông tin về các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, số vốn góp cụ thể của các thành viên, Thông tin về đăng ký thuế của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp,……

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Vì vậy khi bạn muốn thay đổi, cập nhật bổ sung một trong các thông tin trên các bạn sẽ phải thực hiện công việc thay đổi “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. 

Đây còn được gọi là thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, việc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ thực hiện theo các bước như sau: 

 • Bước 1: Xác định thông tin đăng ký doanh nghiệp muốn thay đổi
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định căn cứ vào nội dung đăng ký doanh nghiệp muốn thay đổi
 • Bước 3: Thực hiện nộp hồ sơ trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường links: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh?

Sau đây Luật Inosight sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với một số trường hợp cụ thể:

Trường hợp 1: 

Thay đổi tên công ty.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, để phù hợp với sự phát triển của công ty về cả sứ mệnh tầm nhìn lẫn lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy việc lựa chọn một tên gọi phù hợp thể hiện được vị thế, giá trị của công ty cũng như làm nổi bật lên lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp thì tên Doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Khi bạn tìm được một tên gọi hay, ý nghĩa và phù hợp, bạn muốn sử dụng tên gọi này để thay thế cho tên gọi trước đó. Lúc này bạn sẽ phải thực hiện việc thay đổi tên Doanh nghiệp:

Thành phần hồ sơ của việc thay đổi tên Doanh nghiệp bao gồm:

 1. Thông báo của Doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 2. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông với loại hình công ty cổ phần và Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh với loại hình công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Bài viết liên quan  Hồ sơ công bố mỹ phẩm

Trường hợp 2:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Khi bạn muốn chuyển địa chỉ công ty sang một nơi khác để phù hợp với vị thế và phát triển tốt hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Lúc này bạn sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Trước khi thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Doanh nghiệp phải thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý thuế tại thời điểm hiện tại của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.

Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được chia làm hai trường hợp bao gồm:

Trường hợp 1: Chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác nhưng vẫn trong phạm vi thuộc tỉnh, thành phố đã đăng ký. Thành phần hồ sơ gồm:

 1. Thông báo của Doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 2. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông với loại hình công ty cổ phần và Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh với loại hình công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trường hợp 2: Chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác không thuộc phạm vi tỉnh, thành phố đã đăng ký. Thành phần hồ sơ gồm:

 1. Thông báo của Doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 2. Bản sao đầy đủ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 4. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông với loại hình công ty cổ phần và Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh với loại hình công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trường hợp 3: 

Thay đổi vốn điều lệ

Việc thay đổi vốn điều lệ bằng cách tăng hoặc giảm để phù hợp với từng thời kỳ phát triển của Doanh nghiệp, Vốn điều lệ thể hiện cho tiềm lực tài chính của doanh nghiệp đó. Mức vốn càng cao thì vị thế trên thị trường của doanh nghiệp cũng được khẳng định nhưng đi kèm cũng là trách nhiệm rất lớn. Thành phần hồ sơ đối với việc tăng giảm vốn như sau:

Tăng vốn: 

 1. Thông báo của Doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 2. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông với loại hình công ty cổ phần và Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh với loại hình công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 3. văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Nếu có)
 4. Trường hợp đặc biệt của loại hình công ty cổ phần: Nếu Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn, thì kèm theo Thông báo thay đổi, hồ sơ đăng ký tăng vốn phải có thêm:
 • Quyết định và biên bản hợp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn;
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký tăng vốn điều lệ.
Bài viết liên quan  Tạm ngừng kinh doanh

Giảm vốn:

 1. Thành phần hồ sơ giống thủ tục tăng vốn
 2. Bản cam kết của doanh nghiệp với nội dung về bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài tài sản khác sau khi giảm vốn.

Trường hợp 4: 

Thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình hoạt động, xét thấy năng lực quản lý, trách nhiệm, kiến thực chuyên môn của một hoặc một và cá nhân hay đơn giản là muốn cải tổ bộ máy quản lý Doanh nghiệp thì việc thay đổi người đại diện theo pháp Luật là việc cần thiết. Đây là người tham gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển, phương hướng hoạt động của Doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ để thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

 1. Thông báo của doanh nghiệp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 2. Bản sao chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
 3. Quyết định của chủ sở hữu đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với loại hình công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

Trường hợp 5:

Thay đổi ngành nghề 

Việc mở rộng quy mô, kinh doanh và hoạt động thêm các lĩnh vực là điều thường thấy của các doanh nghiệp. Khi thấy thị trường có nhu cầu, tiềm năng phát triển một lĩnh vực nào đó, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ manh nha muốn tiến vào hoạt động. Nhưng trước khi có thể hoạt động thì cần phải đăng ký ngành nghề phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ của việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh bao gồm: 

 1. Thông báo của Doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 2. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông với loại hình công ty cổ phần và Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh với loại hình công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Việc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên sẽ được Doanh nghiệp thực hiện tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính (trừ trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chí khác tỉnh, thành phố thì sẽ thực hiện tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến)

Bài viết liên quan  Đăng ký mã số thuế cá nhân 2020

Chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh?

Về lệ phí nhà nước tùy thuộc vào từng tỉnh, thành phố sẽ có các biểu phí, lệ phí nhà nước khác nhau. Phí này được gọi là phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Phí dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty Luật Inosight sẽ căn cứ vào thủ tục mà khách hàng muốn thực hiện, từ đó chúng tôi sẽ gửi báo phí chi tiết và hợp lý nhất để quý khách hàng tham khảo.

Xử phạt vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Căn cứ vào nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Mức phạt căn cứ vào lỗi vi phạm của doanh nghiệp, hình thức phạt sẽ bao gồm cảnh cáo, phạt tiền và kèm theo việc yêu cầu khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền giao động từ 1.000.000 VNĐ đến 80.000.000 VNĐ phụ thuộc vào lỗi vi phạm.

Một số lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh như sau?

Lưu ý:

 • Khi đổi tên Doanh nghiệp cần kiểm tra tên dự kiến đặt có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của Doanh nghiệp khác hay không? Nếu trùng hoặc gây nhầm lẫn thì sẽ không được sử dụng nữa và phải tìm tên khác thay thế.
 • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần xác định được địa chỉ dự định chuyển đến không thuộc trường hợp bị cấm đặt trụ sở bao gồm: Nhà chung cư, Khu tập thể,……

Căn cứ pháp lý

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, ngày 26/11/2014
 • Căn cứ nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 về Đăng ký Doanh nghiệp.
 • Căn cứ vào nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Kết quả nhận được?

Sau khi thực hiện cách thay đổi mà khách hàng yêu cầu, kết quả nhận được sẽ bao gồm giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cấp và kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tùy thuộc vào từng nội dung thay đổi).

Một số câu hỏi khi thay đổi đăng ký kinh doanh?

Một số thay đổi liên quan phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi bao gồm: Thay đổi tên doanh nghiệp: Sẽ phải khắc lại con dấu Công ty, Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn hiện có chưa sử dụng, Làm lại biển công ty

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh hiện nay được thực hiện kê khai qua mạng, cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thời gian thực hiện việc thay đổi nội dung dung đăng ký doanh nghiệp từ 3 – 7 ngày làm việc tùy thuộc vào nội dung đăng ký thay đổi

Trên đây là những thông tin về thay đổi đăng ký kinh doanh do luật Inslaw biên soạn. Trong trường hợp cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 09 61 349 060 để được tư vấn chi tiết và rõ ràng hơn.

Bạn đang xem bài viết “Thay đổi đăng ký kinh doanh NHANH GỌN lấy kết quả trong ngày” tại chuyên mục “Dịch vụ doanh nghiệp”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.