Sự khác biệt về Vốn chủ sở hữu so với Lợi nhuận giữ lại

Các khái niệm về vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu của một doanh nghiệp và có thể liên quan đến các hình thức kinh doanh khác nhau. Vốn chủ sở hữu là một loại tài khoản đại diện cho cổ phần của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với công ty và lợi nhuận giữ lại áp dụng cho các công ty.

  • Những lưu ý cần tránh khi mua bảo hiểm kinh doanh cho doanh nghiệp
  • Cạnh tranh không lành mạnh: khái niệm, hành vi và chế tài xử lý
  • Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014

Cách thức hoạt động của Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu hoàn toàn thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp trong một hình thức kinh doanh đơn giản giống như hình thức sở hữu riêng vì hình thức kinh doanh này chỉ có một chủ sở hữu duy nhất, nó thuộc về chủ sở hữu của các công ty hợp danh và các công ty TNHH theo thỏa thuận của các chủ sở hữu.

Ví dụ: Quan hệ đối tác của hai người có thể chia quyền sở hữu theo tỷ lệ 50/50 hoặc theo tỷ lệ phần trăm khác như đã nêu trong thỏa thuận đối tác.

Bài viết liên quan  Chuyển nhượng dự án đầu tư

Ba danh mục trên bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp từ quan điểm kế toán: tài sản, nợ phải trảvốn chủ sở hữu. Dưới mỗi danh mục là các tài khoản khác nhau, chẳng hạn như “tiền mặt” cho tài sản, “nguồn cung cấp” cho tài sản và nợ phải trả cho những thứ như thuế, thế chấp hoặc các khoản nợ khác. Vốn chủ sở hữu riêng lẻ của nhau được thể hiện trong tài khoản vốn thuộc loại vốn chủ sở hữu.

Tất cả các loại hình kinh doanh (công ty tư nhân, công ty hợp danh và tổng công ty) sử dụng vốn chủ sở hữu, nhưng chỉ duy nhất công ty tư nhân duy đặt tên cho tài khoản bảng cân đối kế toán là “vốn chủ sở hữu”. Các đối tác sử dụng thuật ngữ “vốn chủ sở hữu của đối tác” và các công ty sử dụng “lợi nhuận giữ lại”.

Cách tính tài sản của một doanh nghiệp

Tài sản của một doanh nghiệp = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Ví dụ: Giả sử rằng một doanh nghiệp mở cửa với 1.000 đô la tài sản, bao gồm tiền mặt, vật tư và một số thiết bị. Chủ doanh nghiệp bỏ vào 200 đô la tiền của chính mình, và cô ấy vay 800 đô la khác từ ngân. Cách tính sẽ như sau:

Tài sản $ 1.000 = Nợ phải trả $ 800 + Vốn chủ sở hữu $ 200

Vốn chủ sở hữu có thể tăng hoặc giảm theo bốn cách.

  • Nó tăng lên khi chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp. Nó được gọi là góp vốn vì chủ sở hữu đang đưa vốn (tiền hoặc tài sản) vào kinh doanh.
  • Nó có thể tăng lên khi công ty có lãi, khi thu nhập lớn hơn chi phí. Lợi nhuận được chuyển vào công ty để trả nợ và tăng vốn chủ sở hữu.
  • Nó có thể giảm nếu chủ sở hữu rút tiền ra khỏi doanh nghiệp, chẳng hạn bằng cách lấy một kết quả hòa.
  • Nó cũng có thể giảm nếu các khoản chi lớn hơn thu nhập (doanh nghiệp bị lỗ).
Bài viết liên quan  Lương tháng 13 có tính thuế tncn không

Cách thức hoạt động của lợi nhuận giữ lại

Lợi nhuận giữ lại là thu nhập doanh nghiệp hoặc lợi nhuận không được trả dưới dạng cổ tức. Đó là tiền được giữ lại hoặc giữ trong tài khoản của công ty.

Một cách dễ hiểu về lợi nhuận giữ lại lại là nó có khái niệm giống như vốn chủ sở hữu ngoại trừ nó áp dụng cho một công ty chứ không phải là sở hữu riêng hoặc các loại hình kinh doanh khác.

Thu nhập ròng là gì? Cách tính thu nhập ròng

Thu nhập ròng là thu nhập hoặc lỗ tích lũy kể từ khi bắt đầu kinh doanh mà chưa được chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức.

Thu nhập ròng của công ty = thu nhập ròng tích lũylỗ lũy kếcổ tức được công bố.

Vốn chủ sở hữu so với lợi nhuận giữ lại và Thuế kinh doanh

Tất cả các loại hình doanh nghiệp ngoại trừ các công ty đều đóng thuế trên thu nhập ròng từ việc kinh doanh, như được tính trên tờ khai thuế kinh doanh của họ. Chủ sở hữu không phải trả thuế đối với số tiền họ lấy ra từ tài khoản vốn chủ sở hữu của họ.

Ví dụ: Công việc kinh doanh tư nhân của A có thu nhập ròng là 25.000 đô la trong năm và anh ta đã rút ra được 12.000 đô la. Anh ta phải trả thuế cho 25.000 đô la, không phải 12.000 đô la

Bài viết liên quan  Tổng mức đầu tư bao nhiêu thì phải đấu thầu

Trên đây là bài viết về “Sự khác biệt về Vốn chủ sở hữu so với Lợi nhuận giữ lại” do luật Inslaw biên soạn. Nếu thông qua bài này bạn đọc còn vướng mắc điều gì liên hệ với chúng tôi qua hotline: 09 61349060 hoặc mail: hangluatthanhcong@gmail.com chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang xem bài viết “Sự khác biệt về Vốn chủ sở hữu và Lợi nhuận giữ lại và Thuế kinh doanh” tại chuyên mục “Tin tức doanh nghiệp”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.