Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Giấy mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho các cơ sản xuất thực phẩm, xác định các cơ sở đó đảm bảo điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Các cơ sở sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (trừ những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/ NĐ-CP

ĐỐI TƯỢNG CẦN PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP bao gồm: 

 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ;
 2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có địa điểm cố định;
 3. Cơ sở sơ chế, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 4. Cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm đóng gói sẵn;
 5. Cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 6. Cơ sở kinh doanh nhà hàng trong khách sạn
 7. Các bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 8. Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố;

Các cơ sở đã được cấp một trong những loại giấy chứng nhận: GMP-Thực hành sản xuất tốt , HACCP- Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 9001, IFS-Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế, BRC-Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm, FSSC 2200-Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm …

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi có đăng kí ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cụ thể:

Đối với những cơ sở chế biến thức ăn, kinh doanh dịch vụ ăn uống:

 • Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biens;
 • Có đủ nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh;
 • Có đủ dụng cụ chứa đựng, thu gom rác thải, chất thải cần thiết;
 • Cống rãnh khu vực cửa hàng phải thông thoát, không bị ứ đọng;
 • Nhà ăn phải rộng rãi, thoáng mát, đủ ánh sáng, sạch sẽ;
 • Có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, thu gom rác thải sạch sẽ;
Bài viết liên quan  Công bố thực phẩm thường

Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

 • Có địa điểm, diện tích thích hợp; đảm bảo khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;
 • Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Có đầy trang thiết bị phù hợp  để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loiaj thực phẩm
 • Có trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và sát trùng , khử trùng, phòng thiết bị, chống côn trùng và động vật gây hại;
 • Có hệ thống xử lý chất thải và liều lượng thải ra phù hợp quy định pháp luật;
 • Duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu trữ về nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm và các tài liệu liên quan trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Tuân thủ các quy định về sức khỏe, kiến thức, thực hành của người trực tiếp sản xuất kinh doanh.

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Hiện nay, có 3 cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, đó là: Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.  Tùy thuộc vào danh mục sản phẩm/ nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa của các bộ quản lý quy định trong phần phụ lục II, III, IV của nghị định 15/2018/NĐ-CP.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ( theo mẫu quy định tại thông tư 26/2012/TT-BYT);
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề liên quan đến thực phẩm(có công chứng);
 3. Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo mẫu đã quy định,
 4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ/ danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp;
 5. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.
Bài viết liên quan  Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như đã hướng dẫn nêu trên

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như đã nêu phía trên)  kiểm tra thực tế các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm xin cấp giấy chứng nhận.

Bước 3: Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; nếu tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện thi cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo từ chối bằng văn bản và có nêu rõ lý do.

THỜI HẠN CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp. Trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh  phải nộp hồ sơ xin cấp lại trong trường hợp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm.

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Cấp đổi giấy chứng nhận khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Giấy chứng nhận chỉ được cấp đổi khi còn thời hạn;
 • Khi thay đổi tên của doanh nghiệp, thay đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét và cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; nếu từ chối thì phải nêu rõ trong văn bản gửi tới cơ sở.

Bài viết liên quan  Công bố mỹ phẩm

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Các trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bị thu hồi giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Cơ sở đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Cho người khác thuê, cho mượn giấy chứng nhận;
 • Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ;
 • Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cơ quan có thẩm quyền thu Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn vệ sinh bao gồm:

 • Cơ quan cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở đó;
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp trên của cơ quan cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đó.

Nếu tiếp đó, cơ sở muốn hoạt động tiếp trong các ngành nghề bắt buộc phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thì phải đáp ứng được các quy định về an toàn thực phẩm trong ngành nghề kinh doanh và xin cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật an toàn thực phẩm 2010
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm 2010

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định mới nhất của pháp luật. Mọi thông tin tư vấn và thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để giải quyết nhanh nhất.

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT INSLAW

 • Điện thoại: 0931060668 (Mr.Lâu) 
 • Email: hangluatthanhcong@gmail.com
 • Website: https://inslaw.vn/

Bạn đang xem bài viết “Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ?” tại chuyên mục “Dịch vụ giấy phép”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.