Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Pháp luật đặt ra những quy chuẩn để điều chỉnh các mối quan hệ hàng ngày. Người nào vi phạm thì sẽ tùy thuộc vào mức độ để xác định các biện pháp xử lý phù hợp. Vi phạm hành chính là việc thường xuyên xảy ra nhất. Trong quá trình tuân thủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bởi rất nhiều nguyên nhân từ chủ quan đến khách quan mà người bị xử phạt chậm nộp tiền phạt. Khi đó, người nộp phạt có bị áp dụng thêm chế tài nào nữa không? Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính sẽ xử lí thế nào?

 • Chi tiết định mức số lượng và chế độ của nhân viên trường học
 • Điều kiện để được hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
 • Nhiệm vụ của công chức Tài chính – kế toán cấp xã, phường, thị trấn

Cách xác định thời gian chậm nộp tiền phạt

Cách xác định ngày bắt đầu tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt như sau:

 • Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao thực tiếp thì ngày bắt đầu tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 10 ngày (tính cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày giao nhận quyết định xử phạt;
 • Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày bắt đầu tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 10 ngày (tính cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ;
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân bị xử phạt nhưng không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ, không xác nhận được ngày giao nhận quyết định xử phạt mà không thuộc trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì ngày bắt đầu tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 12 ngày (tính cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày ra quyết định xử phạt. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp phạt có cơ sở chứng minh được ngày nhận quyết định xử phạt thì Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt sẽ  tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt sau 10 ngày ( tính cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân cố tình không nhận quyết định xử phạt thì áp dụng quy định tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính. Khi đó, cơ quan có thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế thông báo đến Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt về thời điểm được coi là thời điểm giao quyết định xử phạt hợp pháp để Kho bạc Nhà nước , ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt tính tiền chậm nộp phạt.
Bài viết liên quan  Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mức tiền tính thêm do nộp chậm:

Ứng với một ngày nộp chậm, cá nhân, tổ chức phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. 

Số ngày được tính là ngày nộp chậm tiền phạt bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, và được tính từ ngày tiếp sau của ngày cuối cùng trong thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt và tính đến trước ngày người vi phạm nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt.

Thủ tục nộp tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

Cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt vi phạm hành chính về Kho bạc Nhà nước , ngân hàng thương mại nơi kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phát.

Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt sẽ căn cứ vào quyết định xử phạt và số ngày chậm để xác định số tiền và thu tiền chậm nộp tiền phạt, đồng thời sử dụng biên lai thu tiền phạt không in sẵn mệnh giá để thu tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thực hiện thu tiền chậm nộp tiền phạt đối với trường hợp số tiền có giá trị từ 1.000 đồng trở lên; Trường hợp số tiền có giá trị từ 1.000 đồng trở lên và có số lẻ tiền đến dưới 500 đồng thì làm tròn số lẻ thành 0 đồng, có số lẻ tiền từ 500 đồng đến dưới 1.000 đồng thì làm tròn số lẻ thành 1.000 đồng.”.

Bài viết liên quan  Thành lập công ty tại quận 9

Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định: Tiền thu phạt vi phạm điều tiết 100% cho ngân sách địa phương; việc điều tiết các khoản thu từ phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách địa phương được quyết định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều tiết tiền thu phạt. Đối với lĩnh vực thuế, hải quan, thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Khoản tiền do chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính này được hạch toán vào Chương của cơ quan của người ra quyết định xử phạt theo các ngành nghề khác nhau:

 • Mục, Tiểu mục 4911:  tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt trong ngành thuế;
 • Mục, Tiểu mục 4912: tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt trong ngành hải quan;
 • Mục, Tiểu mục 4949: “thu khác” các khoản thu đối với tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt trong các ngành khác.

Trường hợp người bị xử phạt cố tình không nộp thi hành quyết định xử phạt thì Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt sẽ thu tiền phạt, ghi rõ trên biên lai thu phạt số tiền chậm nộp tính đến ngày nộp tiền mà cá người bị xử phạt chưa nộp

Bài viết liên quan  Luật hôn nhân đồng giới ở việt nam 2020

Cơ sở pháp luật.

 • Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp phạt, biên lai thu tiền và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
 • Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 153/2013/TT-BTC.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về các quy định chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định mới nhất của pháp luật. Mọi thông tin tư vấn và thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để giải quyết nhanh nhất.

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT INSLAW

 • Điện thoại: 0931060668 (Mr.Lâu)
 • Email: hangluatthanhcong@gmail.com
 • Website: https://inslaw.vn/

Bạn đang xem bài viết “Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính & Trường hợp không đúng hạn” tại chuyên mục “Kiến thức chung”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.