Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là kết quả của sự sáng tạo và là tài sản của chủ sở hữu. Tuy nhiên, đôi khi chính chủ sở hữu lại bỏ qua bước đăng ký kiểu dáng cho sản phẩm mà mình tạo ra. Khi bạn đã sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó mà chưa đăng ký thì sau này bạn sẽ không thể đăng ký kiểu dáng đã sử dụng. Tính mới khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đảm bảo tính mới so với các kiểu dáng khác trên thế giới và so với chính nó. Khi bạn sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó thì đồng nghĩa với việc bạn đã bán sản phẩm đó trên thị trường. Như vậy, tính mới của kiểu dáng công nghiệp sẽ không còn. Đọc bài viết sau đây để hiểu thêm về kiểu dáng công nghiệp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp chính là hình dáng bên ngoài của sản phẩm và được thể hiện thông qua đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp của những yếu tố này, nó là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam

 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một thủ tục hành chính được chủ sở hữu hoặc cá nhân, tổ chức mà chủ sở hữu ủy quyền cho việc đăng ký kiểu dáng tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 • Đăng ký kiểu dáng có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển và cạnh tranh khốc liệt. Đăng ký giúp cho các cá nhân, tổ chức tạo nên một “bức tường” kiên cố, nhằm bảo đảm rằng sản phẩm trí tuệ của mình là kiểu dáng công nghiệp khỏi các hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp (sao chép, đạo nhái…)

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là gì?

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là hình thức bảo hộ độc quyền của kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu nếu kiểu dáng công nghiệp đó đáp ứng được các điều kiện sau: có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. 

Các thông tin cơ bản trên văn bằng kiểu dáng công nghiệp sẽ bao gồm các thông tin như:

 • Thông tin về chủ sở hữu gồm: Tên, địa chỉ của chủ sở hữu 
 • Thông tin về ngày nộp đơn, số đơn nộp; số văn bằng bảo hộ kiểu dáng, ngày cấp văn bằng bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp đó;
 • Thông tin cụ thể, chi tiết về kiểu dáng sản phẩm đăng ký;
 • Thông tin thời gian hiệu lực của văn bằng là 05 năm.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trong vòng 05 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, và có thể được gia hạn liên tiếp hai lần, mỗi lần là 5 năm.Như vậy, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực tối đa trong vòng 15 năm.

Vì sao tổ chức, cá nhân phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Nộp đơn đăng ký kiểu dáng là công việc cần thiết của chủ sở hữu cho kiểu dáng công nghiệp của mình. Việc nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với cả chủ sở hữu và đối với cơ quan quản lý nhà nước:

Đối với chủ sở hữu:

 • Khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng và được cấp giấy chứng nhận đăng ký thì quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó của chủ sở hữu mới phát sinh;
 • Sau khi đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký thì chủ sở hữu được độc quyền sử dụng kiểu dáng trong thời hạn là 15 năm;
 • Đăng ký giúp cho doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường; 
 • Đăng ký kiểu dáng giúp cho chủ văn bằng được bảo vệ khi có hành vi xâm phạm các quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký;
Bài viết liên quan  Đăng ký logo độc quyền

Đối với cơ quan nhà nước:

Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp giúp cho cơ quan nhà nước dễ dàng kiểm soát được số lượng kiểu dáng công nghiệp trên thị trường. Đồng thời, việc đăng ký giúp cho cơ quan nhà nước dễ dàng giải quyết các tranh chấp liên quan đến kiểu dáng công nghiệp.

Các loại kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam

Các loại kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam là các loại kiểu dáng sau:

 • Kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên;
 • Nhãn hàng hóa, bộ nhãn hàng hóa của sản phẩm đó bao gồm các yếu tố hình khối, đường nét được thể hiện hoặc kết hợp trên nhãn của các sản phẩm. 

Các đối tượng không được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định tại điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ thì các đối tượng chưa có khả năng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm yêu cầu phải có;
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hay là công nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả bảo hộ bản vẽ, thiết kế sơ đồ của những công trình xây dựng còn hình thức bên ngoài của nhưng đối tượng này thì không được tiến hành bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Hình dáng bên ngoài của các sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm đó. Những sản phẩm này là những sản phẩm sẽ bị mất đi hình dáng bên ngoài khi sử dụng. 

Điều kiện được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được quy định cụ thể tại điều 63, Luật Sở hữu trí tuệ cụ thể là sản phẩm muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau: có tính mới; có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. 

Thứ nhất: về tính mới của kiểu dáng công nghiệp

 Một kiểu dáng công nghiệp được xem là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó có sự  khác biệt đáng kể đối với những kiểu dáng công nghiệp khác đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất ký hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên theo quy định nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.Trong trường hợp, kiểu dáng công nghiệp đó chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết được, ghi nhớ và không thể dùng phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp này thì kiểu dáng công nghiệp đó không được coi là khác biệt đáng kể.

Kiểu dáng công nghiệp được xem là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có quyền hạn được biết và những người đó có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó. Kiểu dáng công nghiệp được xem là không bị mất đi tính mới nếu được công bố trong các trường hợp theo quy định tại khoản 4, điều 66, Luật Sở hữu trí tuệ.

Thứ hai: về tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp  được xem là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp khác đã được bộc lộ trước đó công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc nước ngoài trước ngày mà kiểu dáng công nghiệp nàu nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng

Thứ ba: về khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp hay không nếu kiểu dáng công nghiếp đó có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó thông qua phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Luật Sở hữu trí tuệ quy định về hồ sơ xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký kiểu dáng theo mẫu quy định: 02 bản;
 • Tài liệu và mẫu vật để thể hiện về đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ;
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp đăng ký bảo hộ: 02 bản; 
 • Bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp bao gồm ảnh trước, sau, trái, phải, trên, dưới và ảnh chụp tổng thể kiểu dáng công nghiệp đăng ký bảo hộ: 02 bộ;
Bài viết liên quan  Đăng ký mã vạch trọn gói

Lưu ý: Tài liệu để đăng ký kiểu dáng cần được bảo hộ phải bộc lộ đầy đủ các đặc điểm, tạo dáng, chỉ rõ điểm mới khác biệt so với các kiểu dáng công nghiệp khác đã có trước đó và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ nộp trong hồ sơ. Nếu người đăng kí muốn được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo nhiều phương án khác nhau thì phải ghi cụ thể đâu là phương án cơ bản và sự khác biệt giữa phương án đó với các phương án còn lại. Trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng kí là kiểu dáng của cả bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện được đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó. Hoặc nếu trong kiểu dáng có chứa nhãn hiệu thì phải có tài liệu xác nhận quyền sở hữu của nhãn hiệu đó.

Quy trình, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thực hiện qua các bước sau: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký kiểu dáng nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân tiến hành chuẩn bị 01 bộ hồ sơ có đầy đủ các thành phần như mục trên đã nêu. Sau khi hoàn thiện bộ hồ sơ thì tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định hình thức đơn

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ, chuyên viên thuộc Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra việc tính pháp lý về mặt hình thức của bộ hồ sơ mà tổ chức, cá nhân đã nộp. Ngay khi hoàn thành xong việc thẩm định hình thức thì các  cán bộ, chuyên viên của Cục sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo. Nội dung thông báo gồm 2 trường hợp sau: 

 • Trường hợp đối với các hồ sơ hợp lệ thì Cục Sở hữu sẽ ra thông báo chấp nhận đơn của tổ chức, cá nhân đã nộp đơn;
 • Trường hợp đối với các hồ sơ không hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn. Tổ chức, cá nhân tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại theo bước 1.

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện việc công bố đơn

Những hồ sơ hợp lệ ở bước thẩm định hình thức đơn đã được cấp thông báo chấp thuận sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn mà tổ chức, cá nhân đã nộp

Sau khi được công bố trên Công báo Sở. Để tiến hành thẩm định về mặt nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các công việc cụ thể đó là: đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo ba điều kiện bảo hộ đã nêu trên (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Việc thẩm định nội dung kết thúc sẽ cho ra hai kết quả sau: 

 • Một là: đối với những đối tượng mà trong hồ sơ không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết đinh từ chối cấp văn bản bảo hộ cho đối tượng đó;
 • Hai là, đối với những đối tượng trong hồ sơ đáp ứng các yêu cầu về bảo hộ, tổ chức, cá nhân nộp đơn đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Sau khi có quyết định, kiểu dáng công nghiệp của tổ chức, cá nhân đó sẽ được ghi nhận vào Sở đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và được công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • Về lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các loại kệ phí như: lệ phí nộp đơn; lệ phí công bố đơn; lệ phí cấp văn bằng bảo hộ; lệ phí đăng bạ.
 • Về phí đăng ký kiểu dáng gồm: phí thẩm định nội dung và các loại phí khác có liên quan.

Đối với mỗi kiểu dáng công nghiệp khác nhau thì chi phí đăng ký cũng khác nhau. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về giá vui lòng liên hệ theo số  hotline: 09 61 349 060 để nhận được tư vấn và báo giá cụ thể nhất. 

Bài viết liên quan  Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ thì Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ có hiệu lực kể từ ngày cấp và có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ có thể gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn được 05 năm. 

Cách tra cứu kiểu dáng công nghiệp trực tuyến

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc phát triển sản phẩm.

 • Về công cụ tra cứu: tổ chức, cá nhân có thể tra cứu từ các nguồn như Cơ sở dữ liệu điện tử của Cụ Sở hữu trí tuệ, của cơ quan Sở hữu trí tuệ của các nước; các công cụ tìm kiến trên internet như: google images,…
 • Về phương pháp tra cứu: tổ chức, cá nhân có thể tra cứu theo phân loại Locarno; theo tên kiểu dáng công nghiệp hoặc them tên của người nộp đơn…
 • Tra cứu trên trang thư viện số về sở hữu công nghiệp:  iplib.noip.gov.vn 

Cơ quan thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ban hành ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
 •  Thông tư số 22/2009/TT-BTC ban hành ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong sở hữu công nghiệp.

Một số lưu ý khác khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thứ nhất: kiểm tra xem đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thuộc đối tượng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp hay không.

Thứ hai: kiểm tra các điều kiện để được đăng ký kiểu dáng:

 • Liệu rằng kiểu dáng công nghiệp muốn đăng ký có còn tính mới hay không ? Đã bị bộc lộ trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng nào chưa 
 • Kiểu dáng mà bạn muốn đăng ký kiểu đáng đã đảm bảo tính sáng tạo chưa ?
 • Kiểu dáng công nghiệp đó có khả năng áp dụng công nghiệp trên thực tế hay không ?

Thứ ba, kiểu dáng công nghiệp đăng ký đã thuộc sở hữu của ai chưa hoặc đã có ai đăng ký hay chưa ?

Những câu hỏi liên quan đến đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Câu Hỏi 1:  Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Đáp: 

Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì trong vòng 06 tháng kể từ ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực; chủ văn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và nộp phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật. 

Câu Hỏi 2: Thời hạn xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong bao lâu?

Đáp: 

Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng từ ngày nhận đơn; Thời gian công bố đơn là 02 tháng kể từ ngày chấp thuận đơn hợp lệ; Thời gian thẩm định nội dung: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Như vậy, việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp là cần thiết đối với sản phẩm trí tuệ của các cá nhân, tổ chức. Việc đăng ký giúp cho các tổ chức, cá nhân bảo vệ được các sản phẩm đó về mặt pháp luật, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm đó trên thị trường. Các tổ chức, cá nhân đăng ký theo những quy trình và thủ tục trên. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ đăng ký kiểu, bạn hãy liên hệ với chúng tôi công ty tư vấn luật INSLAW để được tư vấn miễn phí:

 • Hotline: 09 61 349 060 (Ms.Trang) (Zalo, Viber, Whatsapp)
 • Email: hangluatthanhcong@gmail.com

Bạn đang xem bài viết “Nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong 5 ngày, phí cực rẻ” tại chuyên mục “dịch vụ bản quyền”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.