Công ty Luật Innosightlaw / Sở hữu trí tuệ/ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký ngay để nhận tư vấn và Báo giá tốt nhất
  Kiểu dáng công nghiệp là kết quả của sự sáng tạo và là tài sản của chủ sở hữu. Tuy nhiên, đôi khi chính chủ sở hữu lại bỏ qua bước đăng ký kiểu dáng cho sản phẩm mà mình tạo ra. Khi bạn đã sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó mà chưa đăng ký thì sau này bạn sẽ không thể đăng ký kiểu dáng đã sử dụng. Tính mới khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đảm bảo tính mới so với các kiểu dáng khác trên thế giới và so với chính nó. Khi bạn sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó thì đồng nghĩa với việc bạn đã bán sản phẩm đó trên thị trường. Như vậy, tính mới của kiểu dáng công nghiệp sẽ không còn. Đọc bài viết sau đây để hiểu thêm về kiểu dáng công nghiệp.

  Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

  Kiểu dáng công nghiệp chính là hình dáng bên ngoài của sản phẩm và được thể hiện thông qua đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp của những yếu tố này, nó là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam

  • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một thủ tục hành chính được chủ sở hữu hoặc cá nhân, tổ chức mà chủ sở hữu ủy quyền cho việc đăng ký kiểu dáng tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Đăng ký kiểu dáng có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển và cạnh tranh khốc liệt. Đăng ký giúp cho các cá nhân, tổ chức tạo nên một “bức tường” kiên cố, nhằm bảo đảm rằng sản phẩm trí tuệ của mình là kiểu dáng công nghiệp khỏi các hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp (sao chép, đạo nhái…)

  Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là gì?

  Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là hình thức bảo hộ độc quyền của kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu nếu kiểu dáng công nghiệp đó đáp ứng được các điều kiện sau: có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. 

  Các thông tin cơ bản trên văn bằng kiểu dáng công nghiệp sẽ bao gồm các thông tin như:

  • Thông tin về chủ sở hữu gồm: Tên, địa chỉ của chủ sở hữu 
  • Thông tin về ngày nộp đơn, số đơn nộp; số văn bằng bảo hộ kiểu dáng, ngày cấp văn bằng bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp đó;
  • Thông tin cụ thể, chi tiết về kiểu dáng sản phẩm đăng ký;
  • Thông tin thời gian hiệu lực của văn bằng là 05 năm.

  Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trong vòng 05 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, và có thể được gia hạn liên tiếp hai lần, mỗi lần là 5 năm.Như vậy, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực tối đa trong vòng 15 năm.

  Vì sao tổ chức, cá nhân phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

  Nộp đơn đăng ký kiểu dáng là công việc cần thiết của chủ sở hữu cho kiểu dáng công nghiệp của mình. Việc nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với cả chủ sở hữu và đối với cơ quan quản lý nhà nước:

  Đối với chủ sở hữu:

  • Khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng và được cấp giấy chứng nhận đăng ký thì quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó của chủ sở hữu mới phát sinh;
  • Sau khi đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký thì chủ sở hữu được độc quyền sử dụng kiểu dáng trong thời hạn là 15 năm;
  • Đăng ký giúp cho doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường; 
  • Đăng ký kiểu dáng giúp cho chủ văn bằng được bảo vệ khi có hành vi xâm phạm các quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký;

  Đối với cơ quan nhà nước:

  Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp giúp cho cơ quan nhà nước dễ dàng kiểm soát được số lượng kiểu dáng công nghiệp trên thị trường. Đồng thời, việc đăng ký giúp cho cơ quan nhà nước dễ dàng giải quyết các tranh chấp liên quan đến kiểu dáng công nghiệp.

  Các loại kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam

  Các loại kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam là các loại kiểu dáng sau:

  • Kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên;
  • Nhãn hàng hóa, bộ nhãn hàng hóa của sản phẩm đó bao gồm các yếu tố hình khối, đường nét được thể hiện hoặc kết hợp trên nhãn của các sản phẩm. 

  Các đối tượng không được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Theo quy định tại điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ thì các đối tượng chưa có khả năng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

  • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm yêu cầu phải có;
  • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hay là công nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả bảo hộ bản vẽ, thiết kế sơ đồ của những công trình xây dựng còn hình thức bên ngoài của nhưng đối tượng này thì không được tiến hành bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
  • Hình dáng bên ngoài của các sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm đó. Những sản phẩm này là những sản phẩm sẽ bị mất đi hình dáng bên ngoài khi sử dụng. 

  Điều kiện được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được quy định cụ thể tại điều 63, Luật Sở hữu trí tuệ cụ thể là sản phẩm muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau: có tính mới; có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. 

  Thứ nhất: về tính mới của kiểu dáng công nghiệp

   Một kiểu dáng công nghiệp được xem là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó có sự  khác biệt đáng kể đối với những kiểu dáng công nghiệp khác đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất ký hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên theo quy định nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.Trong trường hợp, kiểu dáng công nghiệp đó chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết được, ghi nhớ và không thể dùng phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp này thì kiểu dáng công nghiệp đó không được coi là khác biệt đáng kể.

  Kiểu dáng công nghiệp được xem là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có quyền hạn được biết và những người đó có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó. Kiểu dáng công nghiệp được xem là không bị mất đi tính mới nếu được công bố trong các trường hợp theo quy định tại khoản 4, điều 66, Luật Sở hữu trí tuệ.

  Thứ hai: về tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

  Một kiểu dáng công nghiệp  được xem là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp khác đã được bộc lộ trước đó công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc nước ngoài trước ngày mà kiểu dáng công nghiệp nàu nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng

  Thứ ba: về khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp

  Một kiểu dáng công nghiệp được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp hay không nếu kiểu dáng công nghiếp đó có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó thông qua phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

  Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  Luật Sở hữu trí tuệ quy định về hồ sơ xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Tờ khai đăng ký kiểu dáng theo mẫu quy định: 02 bản;
  • Tài liệu và mẫu vật để thể hiện về đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ;
  • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp đăng ký bảo hộ: 02 bản; 
  • Bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp bao gồm ảnh trước, sau, trái, phải, trên, dưới và ảnh chụp tổng thể kiểu dáng công nghiệp đăng ký bảo hộ: 02 bộ;

  Lưu ý: Tài liệu để đăng ký kiểu dáng cần được bảo hộ phải bộc lộ đầy đủ các đặc điểm, tạo dáng, chỉ rõ điểm mới khác biệt so với các kiểu dáng công nghiệp khác đã có trước đó và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ nộp trong hồ sơ. Nếu người đăng kí muốn được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo nhiều phương án khác nhau thì phải ghi cụ thể đâu là phương án cơ bản và sự khác biệt giữa phương án đó với các phương án còn lại. Trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng kí là kiểu dáng của cả bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện được đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó. Hoặc nếu trong kiểu dáng có chứa nhãn hiệu thì phải có tài liệu xác nhận quyền sở hữu của nhãn hiệu đó.

  Quy trình, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

  Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thực hiện qua các bước sau: 

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký kiểu dáng nộp hồ sơ.

  Tổ chức, cá nhân tiến hành chuẩn bị 01 bộ hồ sơ có đầy đủ các thành phần như mục trên đã nêu. Sau khi hoàn thiện bộ hồ sơ thì tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ.

  Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định hình thức đơn

  Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ, chuyên viên thuộc Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra việc tính pháp lý về mặt hình thức của bộ hồ sơ mà tổ chức, cá nhân đã nộp. Ngay khi hoàn thành xong việc thẩm định hình thức thì các  cán bộ, chuyên viên của Cục sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo. Nội dung thông báo gồm 2 trường hợp sau: 

  • Trường hợp đối với các hồ sơ hợp lệ thì Cục Sở hữu sẽ ra thông báo chấp nhận đơn của tổ chức, cá nhân đã nộp đơn;
  • Trường hợp đối với các hồ sơ không hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn. Tổ chức, cá nhân tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại theo bước 1.

  Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện việc công bố đơn

  Những hồ sơ hợp lệ ở bước thẩm định hình thức đơn đã được cấp thông báo chấp thuận sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

  Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn mà tổ chức, cá nhân đã nộp

  Sau khi được công bố trên Công báo Sở. Để tiến hành thẩm định về mặt nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các công việc cụ thể đó là: đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo ba điều kiện bảo hộ đã nêu trên (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Việc thẩm định nội dung kết thúc sẽ cho ra hai kết quả sau: 

  • Một là: đối với những đối tượng mà trong hồ sơ không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết đinh từ chối cấp văn bản bảo hộ cho đối tượng đó;
  • Hai là, đối với những đối tượng trong hồ sơ đáp ứng các yêu cầu về bảo hộ, tổ chức, cá nhân nộp đơn đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Sau khi có quyết định, kiểu dáng công nghiệp của tổ chức, cá nhân đó sẽ được ghi nhận vào Sở đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và được công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

  Chi phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  • Về lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các loại kệ phí như: lệ phí nộp đơn; lệ phí công bố đơn; lệ phí cấp văn bằng bảo hộ; lệ phí đăng bạ.
  • Về phí đăng ký kiểu dáng gồm: phí thẩm định nội dung và các loại phí khác có liên quan.

  Đối với mỗi kiểu dáng công nghiệp khác nhau thì chi phí đăng ký cũng khác nhau. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về giá vui lòng liên hệ theo số  hotline: 09 61 349 060 để nhận được tư vấn và báo giá cụ thể nhất. 

  Thời hạn của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

  Theo quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ thì Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ có hiệu lực kể từ ngày cấp và có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ có thể gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn được 05 năm. 

  Cách tra cứu kiểu dáng công nghiệp trực tuyến

  Tra cứu kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc phát triển sản phẩm.

  • Về công cụ tra cứu: tổ chức, cá nhân có thể tra cứu từ các nguồn như Cơ sở dữ liệu điện tử của Cụ Sở hữu trí tuệ, của cơ quan Sở hữu trí tuệ của các nước; các công cụ tìm kiến trên internet như: google images,…
  • Về phương pháp tra cứu: tổ chức, cá nhân có thể tra cứu theo phân loại Locarno; theo tên kiểu dáng công nghiệp hoặc them tên của người nộp đơn…
  • Tra cứu trên trang thư viện số về sở hữu công nghiệp:  iplib.noip.gov.vn 

  Cơ quan thẩm quyền

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ

  Căn cứ pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ;
  • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
  • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ban hành ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
  •  Thông tư số 22/2009/TT-BTC ban hành ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong sở hữu công nghiệp.

  Một số lưu ý khác khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  Thứ nhất: kiểm tra xem đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thuộc đối tượng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp hay không.

  Thứ hai: kiểm tra các điều kiện để được đăng ký kiểu dáng:

  • Liệu rằng kiểu dáng công nghiệp muốn đăng ký có còn tính mới hay không ? Đã bị bộc lộ trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng nào chưa 
  • Kiểu dáng mà bạn muốn đăng ký kiểu đáng đã đảm bảo tính sáng tạo chưa ?
  • Kiểu dáng công nghiệp đó có khả năng áp dụng công nghiệp trên thực tế hay không ?

  Thứ ba, kiểu dáng công nghiệp đăng ký đã thuộc sở hữu của ai chưa hoặc đã có ai đăng ký hay chưa ?

  Những câu hỏi liên quan đến đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  Câu Hỏi 1:  Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

  Đáp: 

  Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì trong vòng 06 tháng kể từ ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực; chủ văn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và nộp phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật. 

  Câu Hỏi 2: Thời hạn xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong bao lâu?

  Đáp: 

  Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng từ ngày nhận đơn; Thời gian công bố đơn là 02 tháng kể từ ngày chấp thuận đơn hợp lệ; Thời gian thẩm định nội dung: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

  Như vậy, việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp là cần thiết đối với sản phẩm trí tuệ của các cá nhân, tổ chức. Việc đăng ký giúp cho các tổ chức, cá nhân bảo vệ được các sản phẩm đó về mặt pháp luật, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm đó trên thị trường. Các tổ chức, cá nhân đăng ký theo những quy trình và thủ tục trên. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ đăng ký kiểu, bạn hãy liên hệ với chúng tôi công ty tư vấn luật INNOSIGHT để được tư vấn miễn phí:

  • Hotline: 09 61 349 060 (Ms.Trang) (Zalo, Viber, Whatsapp)
  • Email: innosightlaw@gmail.com

  Bạn đang xem bài viếtNhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong 5 ngày, phí cực rẻ tại chuyên mục dịch vụ bản quyền

  Tác giả

  Nguyễn Minh Hải

  Tìm hiểu thêm

  Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

  Tìm hiểu thêm

  Từ khóa:

  , ,

  Bài viết liên quan

  Cách tạo kế hoạch tiếp thị cho doanh nghiệp gia đình Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Tiếp thị là một phần quan trọng của sự thành công trong kinh doanh tại nhà của bạn. Nếu không có tiếp thị, mọi người không thể tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn để mua hàng của bạn. Kế hoạch tiếp thị là một tài liệu kinh doanh phác thảo chiến lược và chiến […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi gian lận Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Gian lận là một trong những cách phổ biến nhất khiến các doanh nghiệp mất tiền. Chính vì vậy, qua bài viết này Luật Innosight sẽ hướng dẫn các bạn một số phương pháp để doanh nghiệp của bạn không bị mất tiền một cách vô tội vạ. Cách tạo kế hoạch tiếp thị cho […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  10 khoản khấu trừ thuế hàng đầu cho doanh nghiệp nhỏ Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Tổng cục thuế sẽ hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp nhỏ một số khoản khấu trừ thuế hợp lý. Từ các chi phí liên quan đến việc thành lập công ty của bạn đến khoản khấu trừ Thu nhập Doanh nghiệp đủ điều kiện được giới thiệu vào năm 2018, có nhiều cách để giúp […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của mỗi công dân, khi đất nước lâm nguy thì bất kể ai dù già, dù trẻ, dù trai, dù gái đều có trách nhiệm đứng lên bảo vệ nước nhà. Đó là truyền thống hào hùng, quý báu của dân tộc ta từ hàng nghìn đời nay. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  “Kết hôn” là hai từ được nhắc đến như một sự kiện trọng đại đối với mỗi người, vì khi đã kết hôn là chúng ta đã bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với nửa còn lại của mình và sau này là nghĩa vụ đối với những người liên quan như con […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bị loạn thị có phải đi nghĩa vụ quân sự Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của mỗi công dân, bất kỳ công dân nào cũng có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, nhà nước sẽ tổ chức các đợt tuyển công dân tham gia đào tạo nghĩa vụ trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, không phải công dân nào […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nộp phạt vi phạm giao thông vào thứ 7 ở kho bạc nào? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, tuy nhiên trong quá trình tham gia giao thông do vô tình hoặc cố ý mà có rất nhiều người vi phạm an toàn giao thông. Giao thông rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người. Chính vì […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục nhận con nuôi là trẻ sơ sinh Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Hiện nay, việc nhận nuôi con nuôi khá phổ biến, có nhiều trường hợp và tình huống để nhận nuôi con nuôi, những gia đình hiếm muộn muốn xin nhận nuôi con nuôi hay cũng có những trường hợp đứa trẻ bị bỏ rơi mà có những gia đình hảo tâm nhận nuôi. Thì trong […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, chúng ta thấy việc ly hôn diễn ra rất nhiều, và giường như thấy nó đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với các thế hệ cách đây khoảng 10 -15 năm. Hầu hết việc nam, nữ kết hôn với nhau đều xuất phát từ sự gắn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Lỗi không gương có bị giữ xe không Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Lỗi không gương có bị giữ xe không? Nếu lắp gương thời trang liệu có bị phạt không? Đây đều là những câu hỏi mà người điều khiển xe ô tô, xe máy quan tâm. Để giúp người điều khiển phương tiện giao thông không bị xử lý vi phạm hành chính khi tham gia […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Có nộp Online được không? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bạn có thể nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Để trả lời câu hỏi này, đa số mọi người thường nghĩ đến Kho bạc nhà nước. Nhưng có phải là chỉ có Kho bạc nhà nước là nơi duy nhất có thể nộp phạt được không? Trong bài viết dưới đây, Công ty […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Sàn giao dịch thương mại điện tử bản chất là gì? Đăng ký hoạt động cho sàn giao dịch thương mại điện tử ở đâu? Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử là gì? Cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký như thế nào để đúng quy định? Là những câu hỏi […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tư vấn luật kế toán và kiểm toán Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Luật Innosight có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật trong lĩnh vực kế toán cũng như kiểm toán. Do đó, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu tư vấn luật kế toán và kiểm toán. Các bước khai thuế ban đầu […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bị đuổi việc có được nhận lương không Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Người lao động bị đuổi việc có được nhận lương không? Đây là thắc mắc của không ít bạn gửi về trong thời gian qua. Sa thải là phương thức kỷ luật cao nhất khi người lao động vi phạm hợp đồng. Với hình thức này được quy định cụ thể như dưới đây. Tìm […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Ly hôn thuận tình không cần ra tòa xử lí thế nào? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Mới đây, luật hôn nhân và gia đình cho phép vợ chồng ly hôn thuận tình không cần ra tòa. Tuy nhiên, vợ chồng phải không có tranh chấp về tài sản, con cái. Đây được cho là một đề xuất táo bạo được đưa ra tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đơn ly hôn thuận tình viết sẵn Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Cách viết đơn ly hôn thuận tình viết sẵn như thế nào khi hai vợ chồng đồng thuận kết thúc cuộc hôn nhân? Hiện nay, khi làm đơn ly hôn có rất nhiều mẫu đơn khác nhau. Nhưng với trường hợp khác nhau thông thường có có mẫu riêng. Và với trường hợp vợ chồng […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục ly hôn thuận tình mất bao lâu? Cơ quan nào giải quyết hồ sơ? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Ly hôn thuận tình sẽ sẽ xảy ra khi cả vợ và chồng đều đồng ý ký vào tờ giấy ly hôn. Vậy những thủ tục ly hôn thuận tình mất bao lâu sẽ được giải quyết? Cần có những giấy tờ gì? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mẫu đơn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Ngoài việc tranh chấp tài sản, thì vấn đề tranh chấp về quyền nuôi con sau khi ly hôn cũng đang rất phổ biến. Vậy cách viết mẫu đơn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn để nộp cho tòa án ra sao?hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay bài viết sau đây. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bảo hiểm thương vong Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Bảo hiểm thương vong là bảo hiểm kinh doanh chủ yếu bao gồm các thiệt hại do doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp gây ra. Tìm hiểu thêm về loại bảo hiểm này và tại sao nó lại quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Bảo hiểm Thương vong là gì? Bảo […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bảo hiểm bồi thường cho người lao động Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Bảo hiểm bồi thường cho người lao động bao gồm các chi phí y tế và tổn thất thu nhập cho người lao động bị thương trong công việc. Hầu hết mọi doanh nghiệp đều bắt buộc bảo vệ nhân viên của mình và ngăn ngừa các vụ kiện về thương tích tại nơi làm […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bảo hiểm Doanh nghiệp Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Tất cả các doanh nghiệp đều phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ trong quá trình kinh doanh. Trong khi các doanh nghiệp lớn có thể có đủ tài chính để chịu một khoản lỗ lớn, các doanh nghiệp nhỏ khó có thể đáp ứng. Một khoản lỗ lớn có thể khiến một công […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Chữ ký số được dùng cho mục đích gì Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện đại, mọi thứ đều được hiện đại hóa giúp cho con người làm việc hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm mà lại đảm bảo. Chữ ký số đã trở thành một công cụ cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Những lưu ý cần tránh khi mua bảo hiểm kinh doanh Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Cho dù bạn đang bắt đầu kinh doanh hay đang điều hành một công ty lâu đời, bạn phải chịu vô số trách nhiệm với tư cách là chủ doanh nghiệp. Một trong những điều này để đảm bảo công ty của bạn có bảo hiểm kinh doanh đầy đủ. Việc mua đúng loại bảo […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Sự khác biệt về Vốn chủ sở hữu so với Lợi nhuận giữ lại Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Các khái niệm về vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu của một doanh nghiệp và có thể liên quan đến các hình thức kinh doanh khác nhau. Vốn chủ sở hữu là một loại tài khoản đại diện cho cổ phần của chủ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vốn chủ sở hữu là gì? Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Vốn chủ sở hữu là gì? Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn đang là sở hữu duy nhất và mọi thứ trong công việc kinh doanh của bạn. Điều đó thật tuyệt, nhưng bạn có thực sự biết quyền sở hữu, được gọi là “Vốn chủ sở hữu” này hoạt động như thế nào […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cạnh tranh không lành mạnh là gì? Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Cạnh tranh không lành mạnh là gì? Là một thuật ngữ và một nhánh của luật sở hữu trí tuệ áp dụng cho sự cạnh tranh không trung thực hoặc gian lận trong thương mại. Tìm hiểu thêm về các loại cạnh tranh không lành mạnh khác nhau và cách chúng hoạt động. Vốn chủ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  9+ chiến lược để phát triển và mở rộng doanh nghiệp của bạn Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Trong vài năm đầu kinh doanh, hầu hết các công ty đều tập trung vào sự sống còn. Tuy nhiên, ưu tiên sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những cách tốt nhất để tăng cơ hội phát triển công ty không chỉ tồn tại mà còn đóng góp vào sự phát triển […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Các thủ thuật giúp bạn điều hành công việc kinh doanh tại nhà dễ dàng hơn Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Điều hành một doanh nghiệp tại gia cũng giống như quay đĩa. Có rất nhiều nhiệm vụ mà bạn cần phải tiếp tục thực hiện cùng một lúc và việc không chú ý đúng mức đến bất kỳ nhiệm vụ nào có thể dẫn đến hỏng hóc. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Các thuật ngữ kế toán cơ bản dành cho chủ doanh nghiệp Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Dù muốn hay không, kế toán là một trong những nhiệm vụ mà mỗi chủ doanh nghiệp phải giải quyết. Và cho dù bạn có ý định tự làm sổ sách kế toán hay thuê một nhân viên riêng, bạn sẽ cần phải làm quen với các thuật ngữ kế toán cơ bản như sau. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Khi nào thì doanh nghiệp của bạn không còn là “công ty khởi nghiệp” nữa? Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Bạn đang bắt đầu kinh doanh. Điều đó có nghĩa đó là một công ty khởi nghiệp? Và khi nào thì nó không còn là startup nữa? Xác định một doanh nghiệp nhỏ có thể khó khăn. Nhưng khi nói đến các công ty mới khởi nghiệp – một tập hợp con của các doanh […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội mới nhất Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Để có một đất nước hòa bình, phát triển như hiện nay, ngoài sự lãnh đạo của  Đảng, sự đồng lòng của nhân dân phải kể đến sự đóng góp to lớn của lực lượng sĩ quan quân đội. Họ chính là nòng cốt xây dựng một Việt Nam kiên cường và vững mạnh. Một […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong trường hợp vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày theo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất? Đây có thể là nỗi lo lắng của những người chồng có vợ chuẩn bị sinh mổ. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn luật Innosight xin giúp bạn giải đáp nỗi băn khoăn này. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mức phạt nồng độ cồn xe máy mới nhất 2021 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một điều rất nguy hiểm nhưng lại không hiếm gặp ở Việt Nam. Rượu, bia không chỉ gây tác hại xấu đến sức khỏe con người, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách tính lương tháng 13 năm 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bất kể người lao động nào khi tham gia vào quá trình làm việc đều mong muốn có tiền lương, tiền thưởng hợp lý. Người lao động khi ứng tuyển vào một công ty luôn quan tâm đến vấn đề lương thưởng cũng như quyền lợi của mình trong công ty. Đặc biệt vào những […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Pháp luật đặt ra những quy chuẩn để điều chỉnh các mối quan hệ hàng ngày. Người nào vi phạm thì sẽ tùy thuộc vào mức độ để xác định các biện pháp xử lý phù hợp. Vi phạm hành chính là việc thường xuyên xảy ra nhất. Trong quá trình tuân thủ các quyết […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nợ xấu có xin visa được không? Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Với nhu cầu phát triển và đầu tư như nước ta hiện nay, các dịch vụ liên quan đến tài chính phát triển rất mạnh mẽ. Các công công ty tài chính xuất hiện ngày càng nhiều để cung cấp dịch vụ cho con người. Nếu người vay không thanh toán đúng thời hạn cho […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đấu thầu là một trong những hoạt động thương mại, theo đó, một bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua bên thứ ba tổ chức đấu thầu hoặc tư mình thực hiện (bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số những người tham gia đấu thầu (bên dự thầu) người đáp ứng tốt nhất […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu là quá trình được thiết lập với mục đích lựa chọn nhà thầu để tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp lao động Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động luôn được coi là mắt xích quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp xảy ra kể cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Mua bán hàng hoá là một trong những hoạt động thương mại bên cạnh hoạt động cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại,… Để thực hiện hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả các chủ thể cần nắm được đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại. Do đó, […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tổng mức đầu tư bao nhiêu thì phải đấu thầu Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đấu thầu là một trong các phương thức để giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được bên cung cấp hàng hoá dịch vụ tốt nhất. Có thể thấy đấu thầu là một trong những hoạt động rộng rãi tuy nhiên không phải ai cũng nắm được đấu thấu là gì, các điều kiện để […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Phụ cấp cho nhân viên trường học Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Hiện nay, trường học để có thể hoạt động được cần có sự tham gia của rất nhiều người, không chỉ có giáo viên mà còn những bộ phận khác trong nhà trường cũng góp phần tạo nên sự phát triển của trường học. Nhân viên trường học là một bộ phận quan trọng trong […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Xác định mức độ khuyết tật để hưởng trợ cấp Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đất nước và xã hội ngày càng phát triển, các chính sách hỗ trợ cũng được Nhà nước đưa ra để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị khiếm khuyết cơ thể. Bản thân những người đó có thể mất một phần hay toàn bộ khả năng lao động nên […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách tính lãi quá hạn 150% Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Trong thỏa thuận cho vay, các bên có thể thỏa thuận về lãi suất hoặc không. Nếu có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất này phải phù hợp quy định pháp luật. Nếu như mọi chuyện ổn định theo cách người ta thỏa thuận thì sẽ không có gì bàn cãi. Nếu như […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đổi tiền rách ngân hàng agribank Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Trong chi tiêu mua sắm hàng ngày, nhu cầu dùng tiền mặt là rất lớn. Chính vì thế, trong quá trình lưu thông hoặc bảo quản, tiền có thể bị rách, nát, cháy, hư hỏng… Tiền rách là một điều không ai mong muốn bởi tiền rách không còn giá trị, không thể mua hay […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Thi công công trình là một việc quan trọng trong hoạt động xây dựng. Một công trình thành công cần có sự giám sát tỉ mỉ, chặt chẽ của người giám sát xây dựng. Người giám sát xây dựng phải có năng lực và những tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo thực hiện được […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vợ sinh chồng nghỉ có được hưởng lương Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Vợ sinh con chồng nghỉ thì có được hưởng lương? Nếu vợ sinh con chồng nghỉ có được nhận bao nhiêu lương? Đây là câu hỏi thường được gặp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn luật Innosight sẽ tư vấn cho bạn về chế độ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không? Hiện nay, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra thường xuyên, quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt, pháp luật có những quy định chặt chẽ trong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện tượng chuyển nhượng […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật chia tài sản sau ly hôn mới nhất Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Hiện nay, có rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn, chung sống với nhau nhưng trong quá trình chung sống lại phát sinh nhiều mâu thuẫn khiến họ ly hôn. Dường như việc ly hôn đã trở thành trào lưu trong những năm gần đây, họ kết hôn rất nhanh rồi quyết định ly hôn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Công chức là những nhân viên được tuyển dụng làm việc trong cơ quan nhà nước, được hưởng lương và các khoản thu nhập từ ngân sách nhà nước. Ở mỗi vị trí khác nhau, công chức sẽ có một nhiệm vụ, công việc khác nhau. Trong bộ máy hành chính nhà nước, công chức […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Làm giấy khai tử cần những gì? Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Khai tử là một trong các việc giúp nhà nước thực hiện hoạt động quản lý một cách hiệu quả. Tuy nhiên không phải ai cũng biết các thủ tục đăng ký hộ tịch khai tử như thế nào. Vậy, Làm giấy khai tử cần những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trình tự […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật lao đông về nghỉ việc giữa NSDLĐ và NLĐ năm 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Khi thực hiện hợp đồng lao động, không ít người lao động băn khoăn, lo lắng về các vấn đề liên quan đến nghỉ việc hay chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  17 tuổi có đứng tên xe được không Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Xã hội ngày càng phát triển, cơ sở giao thông hạ tầng cũng được nâng cao để phục vụ nhu cầu đi lại của con người. Ai cũng có nhu cầu sở hữu một chiếc xe để có thể thuận tiện trong việc đi lại phục vụ học tập cũng như công việc. Đặc biệt […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đăng ký mã số thuế cá nhân 2020 Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Nộp thuế là là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Bất kỳ công dân nào trên đất nước Việt Nam cũng cần nộp thuế để đảm bảo các nghĩa vụ thực hiện với Nhà nước. Nhưng vì một lý do nào đó, một số cá nhân trốn tránh không thực hiện nghĩa […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đăng ký giao dịch bảo đảm ở đâu Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, việc các bên sử dụng đến các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là vô cùng phổ biến bởi tính hiệu quả mà nó mang lại, giúp các bên phòng tránh được rủi ro trong các hợp đồng mua bán hàng hoá và cung ứng dịch […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách đăng ký kiểm định chất lượng sản phẩm Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Thị trường mua bán hàng hóa đang phát triển vô cùng mạnh mẽ ở nước ta. Ngày càng nhiều những sản phẩm ra đời và đến tay người tiêu dùng, có những hàng hóa được kiểm định về chất lượng nhưng cũng có những loại hàng hóa được buôn bán tràn lan trên thị trường […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bảo hiểm xã hội luôn luôn là một trong các vấn đề quan trong với bất kỳ ai, đặc biệt là đối với người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên mức đóng BHXH được quy định như thế nào, mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 tối đa là […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Quy định về tư vấn giám sát thi công Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Xã hội ngày càng phát triển càng có nhiều công trình được xây dựng, một công trình được xây dựng cần có sự giám sát quá trình thi công để việc xây dựng được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác. Việc giám sát thi công chỉ được thực hiện bởi những người […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  17 tuổi làm thẻ atm được không Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Liệu 17 tuổi làm thẻ ATM được không? Trong thời đại 4.0 hiện nay, phương thức thanh toán bằng thẻ ngày càng trở nên phổ biến. Là một công cụ hữu ích, an toàn và tiện lợi nhất trong các giao dịch đời thường, thẻ ATM còn nhận được sự quan tâm lớn đến từ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Lương tháng 13 có tính thuế tncn không Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Tiền lương tháng 13 có tính thuế tncn không được rất nhiều người quan tâm. Nó không phải là lương của người sử dụng lao động chi trả cho người lao động. Nhưng nó là một khoản thu nhập của người lao động, Vậy quy định của pháp luật quy định về các vấn đề […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Hạn mức chào hàng cạnh tranh Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đấu thầu là một trong những hoạt động phổ biến ngày nay, để thực hiện hoạt động đấu thầu có rất nhiều hình thức như: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, … Một trong những hình thức được nhiều người sử dụng có thể kể đến là Chào hàng cạnh […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Ngân hàng nào làm thẻ atm dưới 18 tuổi Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Khi đã đến tuổi có thể mở cho mình một tài khoản ngân hàng, thì câu hỏi “Ngân hàng nào làm thẻ ATM dưới 18 tuổi?” được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Dưới thời đại 4.0 này, nhu cầu mở thẻ ATM để giao dịch tăng đáng kể, nhưng với đối tượng đặc […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Những trường hợp không được xuất cảnh Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Ngày nay, với xu thế phát triển và hội nhập thế giới, người dân không chỉ sống và làm việc trong nước mà còn đi ra nước ngoài giao du, học hỏi, làm việc hay du lịch. Việc xuất cảnh ra nước ngoài là một việc được Nhà nước ủng hộ và thúc đẩy, nó […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Kết hôn là một việc vô cùng trọng đại và ý nghĩa đối với những lứa đôi đang yêu nhau. Nhưng ngày nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển và có nhiều cám dỗ thì cuộc sống hôn nhân của con người cũng dễ bị ảnh hưởng hơn. Rất nhiều cặp vợ chồng chỉ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vợ có được thừa kế thế vị không? Thừa kế đối với con dâu, con nuôi Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Theo quy định của pháp luật, người thừa kế là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Trong trường hợp người thừa kế chết trước hoặc cùng thời điểm thì đặt ra vấn đề thừa kế thế vị. Tuy nhiên, thừa kế thế vị được hiểu như thế nào, áp dụng trong trường […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục thừa kế không có di chúc 2018 như thế nào? Quyền sử dụng đất Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Vấn đề thừa kế trong xã hội hiện nay diễn ra rất phổ biến và được nhiều người quan tâm. Có rất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến thừa kế, nếu người chết để lại di chúc thì việc thừa kế sẽ được chia theo nội dung di chúc (trong trường hợp di […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở 2020? Hạn mức bao nhiêu? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong thời đại nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mô hình kinh tế nhiều thành phần gồm nhà nước, tư nhân, tổ chức,… các hoạt động giao thương kinh tế diễn ra vô cùng sôi nổi, một trong số đó là các hoạt động liên quan đến Bất động […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2020 theo Thông tư 33 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong một số trường hợp, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải có sự cho phép của cơ quan tài nguyên và môi trường. Như vậy, hồ sơ, thủ tục cũng như mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2020 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mức phạt xe quá tải từ 10 đến 30 như thế nào? Cách tính % xe quá tải Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, và cả tại các địa phương, tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường là không khó để bắt gặp, khiến người dân bức xúc. Trong các lĩnh vực về giao thông, pháp luật ngày càng quy định rõ ràng, chặt chẽ và nghiêm ngặt về xử […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ công an Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Hiện nay để bảo vệ đất nước, và nâng cao chất lượng an ninh quốc phòng công dân thường được tham gia các kỳ nghĩa vụ để tập huấn kỹ năng bảo vệ tổ quốc. Nghĩa vụ quân sự có lẽ hầu hết mọi người đều biết, theo quy định của Nhà nước, có rất […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất? Các trường hợp không phải nộp? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mang lại rất nhiều lợi ích về kinh tế, văn hoá, xã hội thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và được Nhà nước quản lý. Chính vì vậy, người dân có quyền được […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật mới về độ tuổi kết hôn 2019 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Kết hôn là việc cần thiết đối với con người, bất kì ai cũng mong muốn, khao khát được kết hôn. Hôn nhân có vai trò vô cùng quan trọng đối với gia đình và toàn xã hội. Kết hôn là khi ta được sống chung với người mà mình yêu thương, cùng xây dựng […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật hôn nhân nam nữ bao nhiêu tuổi Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Đăng ký kết hôn được định nghĩa là việc người nam và người nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau trên pháp luật và được Nhà nước thừa nhận và bảo vệ quan hệ hôn nhân đó. Tuy nhiên, luật hôn nhân nam nữ bao nhiêu tuổi và đăng ký kết hôn theo […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật hôn nhân đồng giới ở việt nam 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Giới tính thứ 3 hiện tại không còn quá xa lạ đối với cộng đồng, xã hội Việt Nam. Hiện nay, cộng đồng LGBT chiếm một tỉ lệ khá lớn trong xã hội, họ cũng có mong muốn được sống thật với chính mình, làm những điều mình muốn và mong muốn được xã hội […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nên hay không? Chuyện sinh viên khởi nghiệp khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Không phải ngẫu nhiên cứ 10 người trẻ khởi nghiệp thì có đến 9 người thất bại. Sự non trẻ, thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn… khiến những startup (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) dần đi vào ngõ cụt. Vậy nên hay không, chuyện sinh viên khởi nghiệp khi đang còn ngồi trên ghế nhà […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Ly hôn khi có 2 đứa con dưới 3 tuổi, cha muốn giành quyền nuôi Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Ly hôn khi có 2 đứa con là điều không ai mong muốn, nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn phải đưa ra quyết định này khi không thể tiếp tục chung sống. Và quyền nuôi con sau ly hôn luôn là vấn đề gây tranh cãi. Quy định của pháp luật về quyền nuôi con […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020