Vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là mô hình công ty có quy mô mở rộng và không giới hạn số lượng nhà đầu tư, do đó đối với loại hình công ty này, câu hỏi thường được đặt ra là “Vốn điều lệ của công ty cổ phần tối thiểu là bao nhiêu?”. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn luật Inslaw sẽ giúp Quý khách giải đáp câu hỏi trên.

Vốn Điều Lệ Của Công Ty Cổ Phần Là Gì?

Theo điều 111 Luật doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ của công ty cổ phần được hiểu là tổng mệnh giá của các loại cổ phần đã bán hoặc đã đăng ký mua tại thời điểm đăng ký thành lập công ty cổ phần và được ghi vào Điều lệ công ty. 

Số cổ phần đã bán nằm trong phạm vi số cổ phần được Đại hội đồng cổ đông quyết định chào bán để giúp công ty huy động vốn và đã được các cổ đông trong công ty thanh toán đủ. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, số cổ phần đã bán là tổng số cổ phần đã được đăng ký mua. Như vậy, có thể hiểu rằng, sau khi thành lập công ty Cổ phần, số vốn điều lệ của công ty có thể thay đổi. 

Ví dụ: nếu tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty Cổ phần A đã có cổ đông đăng ký mua 100,000 cổ phần với mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần và đã được người thành lập công ty A ghi lại vào điều lệ của công ty. Khi đó, vốn điều lệ của công ty Cổ phần A là 1,000,000,000 đồng, và số cổ phần đã bán của công ty A là 100,000 cổ phần.

Thay Đổi Số Vốn Điều Lệ Sau Khi Đăng Ký Doanh Nghiệp

Số vốn điều lệ của công ty có thể thay đổi sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Số vốn điều lệ có thể giảm trong những trường hợp sau:

Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Theo đó, khi công ty đã hoạt động liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần mà họ sở hữu trong công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho cổ đông, công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty

Cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình trong trường hợp đã biểu quyết phản đối về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của mình. Hội đồng quản trị cũng có quyền mua lại tối đa 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán. Trong cả hai trường hợp, công ty cần thay đổi số vốn điều lệ đã đăng ký của công ty.

Bài viết liên quan  Vợ sinh chồng nghỉ có được hưởng lương

Vốn điều lệ không được thanh toán đủ và đúng hạn 

Trong vòng tối đa 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn ngắn hơn), cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. Nếu hết thời hạn, cổ đông vẫn chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký hoặc thanh toán không đủ thì công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng tổng mệnh giá cổ phần đã được thanh toán đủ trong vòng tối đa 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán.   

Chào bán cổ phần

Thông qua việc phát hành cổ phần chào bán mà vốn Điều lệ có thể tăng. Khi đó, việc thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ sau khi mỗi đợt chào bán cổ phần kết thúc sẽ do Hội đồng quản trị thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn thành đợt bán cổ phần. 

Khi thay đổi số vốn điều lệ, công ty cổ phần cần thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp với Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thực hiện qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cần Bao Nhiêu Vốn Điều Lệ Để Thành Lập Công Ty Cổ Phần?

Pháp luật hiện nay không có quy định về số vốn tối thiểu cũng như số vốn tối đa để thành lập công ty cổ phần, do đó người thành lập công ty được tự do quyết định số vốn điều lệ của công ty mình khi đăng ký thành lập công ty. Hơn hết, pháp luật Việt Nam đã chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang cơ chế hậu kiểm, do đó, người chủ công ty không cần lo lắng nếu như tại thời điểm đăng ký kinh doanh vẫn chưa góp đủ vốn.  

Như vậy, dựa trên các yếu tố như mệnh giá cổ phần đã bán, đã được đăng ký mua, khả năng tài chính, quy mô, phạm vi hoạt động hay các hoạt động kinh doanh của công ty sau khi thành lập, dự án của công ty, khả năng gọi vốn và các yếu tố khách quan và chủ quan khác mà người thành lập công ty xác định mức vốn điều lệ để đăng ký.  

Có một lưu ý cho những người chủ doanh nghiệp khi cân nhắc đăng ký mức vốn điều lệ của công ty rằng nếu số vốn điều lệ được đăng ký quá thấp, các đối tác kinh doanh có thể lấy đó làm căn cứ để đánh giá về khả năng tài chính của công ty và do đó sẽ ảnh hưởng đến sự tin cậy của công ty trong việc hợp tác kinh doanh trong tương lai. Còn nếu số vốn điều lệ được đăng ký quá cao, thì mức lệ phí môn bài mà công ty phải đóng cũng sẽ cao hơn. 

  • Nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài sẽ là 3 triệu đồng/ năm.
  • Nếu vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống, mức thuế môn bài sẽ là 2 triệu đồng/ năm.
Bài viết liên quan  Nên hay không? Chuyện sinh viên khởi nghiệp khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường?

Tuy nhiên, kể từ ngày 25/2/2020, các doanh nghiệp mới thành lập lần đầu (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập, do đó các doanh nghiệp ‘mới’ này sẽ không cần lo lắng về mức lệ phí môn bài.

Bên cạnh đó còn có một lưu ý khác liên quan đến số vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp, thì số vốn điều lệ của công ty cần tối thiểu bằng số vốn mà pháp luật quy định cần có ít nhất để thành lập công ty với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hình Thức Góp Vốn 

Góp vốn theo điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, là việc tạo thành vốn điều lệ của công ty thông qua việc góp tài sản. Việc góp vốn vào công ty cổ phần được thực hiện thông qua hoạt động thu mua cổ phiếu trên thị trường hoặc trái phiếu các loại theo quy định trong Điều lệ của công ty. Cổ phiếu, trái phiếu của công ty có thể thanh toán bằng Việt Nam Đồng, ngoại tệ, vàng, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, công nghệ, bí quyết kỹ thuật…

Thủ Tục Góp Vốn 

Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phiếu đã bán hoặc đăng ký mua tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. Cổ phiếu có thể được thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam, nước ngoài và các giấy tờ có giá khác. Vì vậy, khi thực hiện thủ tục góp vốn, có hai trường hợp như sau:

Góp vốn bằng tài sản:

Bước 1: Định giá tài sản

Nếu góp vốn bằng tài sản hoặc giấy tờ có giá hoặc những tài sản mà không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng, thì tài sản đó phải được cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thành Đồng Việt Nam. 

Tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, nếu cổ đông sáng lập tự định giá thì nguyên tắc định giá tuân theo nguyên tắc nhất trí hoặc nếu tổ chức thẩm định giá tiến hành định giá thì kết quả cũng phải được đa số cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trong quá trình hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị với công ty cổ phần và người góp vốn sẽ thỏa thuận định giá tài sản, nếu không thì nhờ một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá với kết quả định giá được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Bước 2: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ   
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Bài viết liên quan  Luật hôn nhân nam nữ bao nhiêu tuổi

Công ty thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi Phòng đăng ký kinh doanh nhận được Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ nhận được Giấy biên nhận. Phòng đăng ký kinh doanh khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong tối đa 03 ngày làm việc, sau đó sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty.

Sau khi thay đổi vốn điều lệ, công ty phải công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho công ty Giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Chuyển quyền sở hữu tài sản

Chỉ khi quyền sở hữu tài sản góp vốn được chuyển sang công ty thì việc góp vốn mới được coi là thanh toán xong. 

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc là quyền sử dụng đất, người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của luật và không phải chịu lệ phí trước bạ.

Để biết việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu được tiến hành như thế nào, xin liên hệ với luật Inslaw để được hướng dẫn cụ thể. 

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn thực hiện bằng việc giao nhận tài sản có xác nhận văn bản có các nội dung chủ yếu theo quy định của luật Doanh nghiệp.

Bước 4: Cập nhật sổ đăng ký cổ đông

Sau khi cổ đông đã thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, công ty cổ phần phải cập nhật lại sổ đăng ký cổng đông về số cổ phần từng loại của mỗi cổ đông trong công ty và ngày đăng ký cổ phần. 

Góp vốn bằng tiền:

Nếu góp vốn bằng tiền, người góp vốn có thể chuyển khoản vào tài khoản của công ty đã được đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư sau khi thành lập doanh nghiệp. 

Việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, chuyển quyền sở hữu  tài sản và cấp giấy chứng nhận sẽ được tiến hành theo các bước giống như khi góp vốn bằng tài sản.

Trên đây là những tư vấn của Luật Inslaw giải đáp thắc mắc của bạn về vốn điều lệ của công ty cổ phần. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần Luật Inslaw hỗ trợ, hãy liên hệ theo số hotline của công ty: 09 61 349 060. Luật Inslaw luôn đồng hành cùng thành công của doanh nghiệp!

Bạn đang xem bài viết “Vốn điều lệ của công ty cổ phần tối thiểu là bao nhiêu? Cách tính?” tại chuyên mục “Dịch vụ doanh nghiệp”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.