Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước

Hiện nay, nguyên tắc tập trung dân chủ trong hành chính nhà nước được coi là một điển hình trong tổ chức và hoạt động của đảng và nhà nước. Vậy, nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ được hiểu là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số nội dung quan trọng liên quan đến nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước để từ đó rút ra được những ý nghĩa của nguyên tắc này đối với cuộc sống, kinh tế và quản lý nhà nước của nước ta.

Nội dung chính của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước

Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

Nội dung chính đầu tiên trong nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước là mọi quyền lực của nhà nước đều là của nhân dân và chịu sự quản lý của nhân dân.

Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua hệ thống thiết chế quyền lực nhà nước do mình bầu ra để thay mặt mình trực tiếp thực hiện quyền lực đó. Điều này được ghi trong Điều 8-2013 Hiến pháp: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước. Cán bộ công chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, sâu sát với nhân dân, lắng nghe ý kiến ​​và tuân theo sự giám sát của nhân dân. Kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, mọi biểu hiện chuyên quyền, chuyên quyền.

Để thực hiện chức năng hành chính quốc gia trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hệ thống thiết chế hành chính quốc gia từ trung ương đến địa phương đã được hình thành. Trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính quốc gia luôn dựa trên cơ sở cùng cấp của các thiết chế quốc gia. Các cơ quan quyền lực nhà nước có quyền hạn nhất định trong việc thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp.

Bài viết liên quan  Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Quốc hội thành lập chính phủ và trao cho nó quyền hành pháp. Ở cấp địa phương, ủy ban nhân dân do ủy ban nhân dân cùng cấp bầu ra và thực hiện các hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Các cơ quan khác trong hệ thống cơ quan hành chính quốc gia do cơ quan nhà nước trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định thành lập, thay đổi, bãi bỏ.

Trong hoạt động hành chính, cơ quan hành chính nhà nước luôn chịu sự hướng dẫn, giám sát của hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, có trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình với cơ quan nhà nước cùng cấp. Mục đích của tất cả các phụ thuộc trên là bảo đảm cho hoạt động của hệ thống hành chính quốc gia phù hợp với mong muốn, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân lao động.

Có sự phục tùng của cấp dưới đối với cấp trên, địa phương đối với Trung ương

Nội dung tiếp theo chúng ta càng phân tích trong nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước chính là sự thống nhất trong quản lý điều hành.

Sự phục tùng kiểu này có thể đảm bảo rằng cấp trên và chính quyền trung ương tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của cấp dưới và chính quyền địa phương. Không phục tùng sẽ dẫn đến buông lỏng sự lãnh đạo, quản lý của trung ương và cấp trên, dẫn đến tình trạng tùy tiện, vô chính phủ, cục bộ.

Có sự phân cấp quản lý rõ ràng

Việc phân cấp quản lý phải đảm bảo cho trung ương quyền quyết định những lĩnh vực, vấn đề trọng yếu có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm sự phát triển cân đối, hài hòa của toàn xã hội, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của đất nước trên phạm vi cả nước. Mạnh dạn giao quyền cho địa phương, đơn vị cơ sở để phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản lý, tích cực phát huy sức dân, của cải, đẩy mạnh sản xuất, phục vụ đời sống, cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Trung ương và cấp trên giao..

Bài viết liên quan  Thành lập công ty tnhh

Tập trung hướng về cấp cơ sở

Phương hướng của nhà ở là mở rộng dân chủ trong cơ sở quản lý tập trung toàn bộ các đơn vị kinh tế, văn hoá, xã hội do cơ quan hành chính quốc gia trực tiếp điều hành. Các đơn vị này trước hết là bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, có quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Nhà nước, có quyền tự chủ sản xuất, đồng thời cung cấp vật chất và tài sản cho họ. Hướng dẫn và trợ giúp tinh thần quốc gia.

Có sự phụ thuộc hai chiều của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước. Sự phụ thuộc lẫn nhau theo chiều ngang tạo điều kiện cần thiết để cấp dưới phát huy dân chủ, phát huy lực lượng của địa phương để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Sự lệ thuộc theo chiều dọc cho phép cấp trên tập trung quyền lực nhà nước để hướng dẫn hoạt động của cấp dưới, từ đó hình thành nên một hoạt động chung thống nhất. Nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là bảo đảm sự thống nhất giữa lợi ích chung của cả nước với lợi ích địa phương, giữa lợi ích công nghiệp với lợi ích trên cùng lãnh thổ.

Ý nghĩa của nguyên tắc tập trung dân chủ hành chính nhà nước hiện nay

  • Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước là nguyên tắc cơ bản, có vai trò tư tưởng chỉ đạo trong toàn bộ quá trình quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Trong quản lý hành chính nhà nước, nguyên tắc này đảm bảo quyền lực nhà nước tập trung vào tay các chủ thể quản lý để quản lý, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách một cách thống nhất, đồng thời, nguyên tắc này cũng đảm bảo mở rộng quyền của các đối tượng quản lý.

  • Phát huy hết trí tuệ của tập thể trong hoạt động quản lý, trong quá trình thực hiện luật pháp, chính sách, phát huy tiềm năng của đối tượng quản lý. Từ đó, giúp nền hành chính quốc gia đạt kết quả tốt trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính quốc gia.

  • Giải pháp cải thiện nền hành chính dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ Trong cải cách hành chính, cần thực hiện mạnh mẽ các chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị Trung ương, trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính, đột phá theo tinh thần thể chế hành chính, giảm bớt khâu trung gian, thủ tục, cơ quan kém hiệu quả. Thủ tục hành chính công khai, minh bạch làm cho người dân nhận thức để tránh chuyên chế, độc tài, xóa bỏ văn hóa “phong bì” làm xấu hình ảnh thể chế hành chính quốc gia. Phải giảm lương của những cán bộ, công chức nhà nước kém hiệu quả. Tu dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức để thực thi công việc có hiệu quả.

  • Thúc đẩy phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức để ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng, làm tròn trách nhiệm cao cả của nhân dân.

Bài viết liên quan  Điều kiện thành lập công ty cổ phần 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước. Nếu như khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì đến luật doanh nghiệp, thương mại, dân sự,…hoặc quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ qua các thông tin sau:

  • Hotline: 0931060668 (Mr.Lâu)
  • Gmail: hangluatthanhcong@gmail.com

Xem thêm nội dung trên CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT INSLAW – Tư Vấn Doanh Nghiệp

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.