Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy giúp cho chất lượng sản phẩm ngày càng tăng và giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn nữa yêu cầu của quy chuẩn được sử dụng để đánh giá, chứng nhận. Nhờ đó, doanh nghiệp không phải đối diện với những rủi ro bị thu hồi sản phẩm do chất lượng sản phẩm không đạt theo quy định và phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng. Hiện nay, do nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội nên hoạt động sản xuất hàng hóa ngày càng đa dạng với số lượng sản phẩm cần phải chứng nhận chứng nhận rất lớn với nhiều nhóm sản xuất yêu cầu phải có chứng nhận trước khi đi vào sản xuất sản phẩm. Nếu bạn muốn thực hiện dịch vụ một các nhanh chóng và chính xác thì bạn hãy đến với công ty luật INSLAW chúng tôi.

Chứng nhận hợp quy là gì? 

Chứng nhận hợp quy là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định pháp luật. 

Tại sao phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy?

Chứng nhận hợp quy mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp, người sử dụng và cả cơ quan nhà nước. Cụ thể:

Về phía doanh nghiệp:

 • Trải qua quá trình chứng nhận giúp cho các doanh nghiệp không ngừng phát triển và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm là tốt nhất. 
 • Chứng nhận là cơ sở để chứng nhận cho doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng và các đối tác khi sử dụng và mua sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Nhằm nâng cao uy tín và chất lượng của sản phẩm trên thị trường.

Về phía người sử dụng:

Người sử dụng sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy sẽ yên tâm khi sử dụng các sản phẩm đảm bảo các yêu cầu chất lượng, có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Về phía cơ quan nhà nước: 

Chứng nhận hợp quy các sản phẩm giúp cho các cơ quan nhà nước thuận lợi trong công tác quản lý về chất lượng, tiêu chuẩn của các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường. Như vậy, công tác quản lý sản phẩm sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn.

Các sản phẩm phải tiến hành chứng nhận hợp quy 

Những sản phẩm hàng, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đều phải tiến hành chứng nhận theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương quy định.

Bài viết liên quan  Công bố thực phẩm thường

Những đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật hiện nay thường liên quan đến vấn đề an toàn, sức khỏe, môi trường. Nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này thì phải tiến hành chứng nhận theo quy chuẩn kỹ thuật.

Hồ sơ xin chứng nhận hợp quy

Các tổ chức, doanh nghiệp muốn chứng nhận đều phải hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ xin chứng nhận theo quy định của pháp luật. Mỗi nhóm chứng nhận hợp quy thuộc quản lý của Bộ nào sẽ có những hồ sơ cụ thể theo quy định trong văn bản của từng Bộ. Tuy nhiên, hồ sơ cơ bản sẽ gồm những giấy tờ sau:

 • Bản đăng ký chứng nhận của tổ chức, cá nhân: Các doanh nghiệp tải mẫu bản đăng ký chứng nhận theo mẫu quy định trong các thông tư của các Bộ trực tiếp quản lý sản phẩm. 
 • Đối với tổ chức chưa có mã số doanh nghiệp cần nộp giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định hoặc Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư ;
 • Đối với cá nhân chưa có số định danh cá nhân thì sẽ nộp lại Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Bản Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm cho tổ chức, cá nhân hoặc nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền của nhà sản xuất được cấp trong thời hạn 02 năm;
 • Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thể hiện đầy đủ các nội dung bao gồm: Tên, ký hiệu, các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất;
 •  Tài liệu khác có liên quan tùy theo phương thức chứng nhận hợp quy

Quy trình, thủ tục chứng nhận hợp quy 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành đăng ký chứng nhận

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận cho tổ chức chứng nhận 

Bước 2: Tổ chức chứng nhận xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp

 • Việc chứng nhận hợp quy hoàn toàn dựa trên sự thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận.
 • Doanh nghiệp điền các thông tin theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận vào Hồ sơ đăng ký chứng nhận và nộp cho tổ chức chứng nhận.

Bước 3: Tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở.

Sau khi tổ chức chứng nhận nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp lệ của doanh nghiệp thì sẽ tiến hành đánh giá ban đầu.

Việc đánh giá dựa trên cơ sở các thông tin trong Hồ sơ đăng ký chứng nhận của Doanh nghiệp, nếu xét thấy cần phải đánh giá sơ bộ điều kiện thực tế của Doanh nghiệp. Tổ chức đánh giá tiến hành cuộc đánh giá sơ bộ. Đánh giá sơ bộ giúp cho tổ chức chứng nhận xem xét các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu trong việc chứng nhận hợp quy.

Qua quá trình đánh giá, tổ chức chứng nhận chỉ ra những điểm chưa phù hợp để doanh nghiệp khắc phục trước khi đánh giá chính thức.

Bước 4: Tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá chính thức, bao gồm:

 • Đánh giá về điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của cơ sở sản xuất;
 • Lấy mẫu thử nghiệm của sản phẩm và tiến hành đánh giá mẫu điển hình.

Bước 5: Báo cáo đánh giá

Dựa vào kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất thực tế của doanh nghiệp và kết quả thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình. Tổ chức chứng nhận sẽ lập báo cáo đánh giá và xem xét sự phù hợp của sản phẩm chứng nhận hợp quy thông qua các quy chuẩn cụ thể. 

Sản phẩm sẽ được coi là phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất: sản phẩm chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm theo báo cáo đánh giá của Tổ chức chứng nhận
 • Thứ hai: tất cả các chỉ tiêu kiểm nghiệm trong kết quả kiểm nghiệm đều đáp ứng các yêu cầu luật định.
Bài viết liên quan  Thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Bước 6: Tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận

Trải qua quá trình đánh giá các sản phẩm, những sản phẩm của doanh nghiệp phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp kèm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan trong quá trình chứng nhận.

Bước 7: Giám sát sau chứng nhận (theo định kỳ).

Doanh nghiệp đã nhận được giấy chứng nhận hợp quy nhưng để duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận, Tổ chức chứng nhận thực hiện việc giám sát theo quy định. Thời gian thực hiện hoạt động giám sát là từ 09 đến 12 tháng.

Chi phí xin chứng nhận hợp quy

Khi tiến hành làm giấy chứng nhận hợp quy thì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chứng nhận bao gồm:

 • Dựa vào số lượng, loại sản phẩm cần chứng nhận;
 • Dựa vào phân nhóm hàng hóa thuộc lĩnh vực nào, do cơ quan nào quản lý;
 • Dựa và nơi sản xuất của sản phẩm: sản phẩm trong nước hay sản phẩm nước ngoài;
 • Dựa vào quy mô, sô lượng công nhân đề xác định ngày công đánh giá.

Nếu bạn muốn viết rõ hơn về chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 09 61 349 060 (Ms.Trang) để nhận được chi phí cụ thể.

Thời gian thực hiện

Mỗi loại sản phẩm sẽ có thời gian chứng nhận khác nhau do phụ thuộc vào quá trình thực hiện các thử nghiệm, đánh giá, số lượng sản phẩm cũng như phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp. Thông thường, các sản phẩm chứng nhận sẽ nhận được giấy chứng nhận sau 45 ngày làm việc.

Có thể xin giấy chứng nhận hợp quy ở đâu?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì các tổ chức chứng nhận đủ điều kiện sẽ được nhà nước cấp phép thực hiện dịch vụ chứng nhận. Vì vậy, để được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm của mình thì các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tới tổ chức chứng nhận có thẩm quyền. 

Phân biệt chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy đều là phương thức để đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Khi tìm hiểu về việc đánh giá chất lượng sản phẩm thì sẽ làm chứng nhận hợp chuẩn hoặc chứng nhận.

Tiêu chí phân biệt  Chứng nhận hợp chuẩn Chứng nhận hợp quy
Khái niệm Chứng nhận hợp chuẩn là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn như: tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở và các tiêu  chuẩn nước ngoài khác như ASTM,… Hợp quy là hoạt động kiểm nghiêm, đánh giá  sản phẩm đó có phù hợp Quy chuẩn Việt Nam.
Tính chất Chứng nhận hợp chuẩn mang tính tự nguyện theo yêu cầu của nhà sản xuất Chứng nhận mang tính bắt buộc theo quy định của các Bppj chủ quản nhóm hàng hóa đó.
Đối tượng áp dụng Được áp dụng cho các sản phẩm không có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng.  Được áp dụng cho các sản phẩm có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng (gọi chung là sản phẩm hàng hóa nhóm 2
Tổ chức chứng nhận  Năng lực của tổ chức chứng nhận và phòng thí nghiệm không yêu cầu bắt buộc. Năng lực của tổ chức chứng nhận và phòng thí nghiệm Bắt buộc phải đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
Nơi tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.
Bài viết liên quan  Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Căn cứ pháp lý 

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
 • Thông tư 10/2017/ TT- BXD của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. 
 • Thông tư 15/2018TT-BTTTT của Bộ Thông tin tuyền thông sửa đổi thông tư số 30/2011/ TT-BTTTT  về chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông.

Những câu hỏi gặp phải khi chứng nhận hợp quy

Câu Hỏi 1: Chứng nhận hợp quy sản phẩm dựa trên những quy chuẩn nào ?

Đáp:

Chứng nhận hợp quy là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Chứng nhận được áp dụng cho các sản phẩm có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng gọi chung là sản phẩm hàng hóa nhóm 2. Những sản phẩm quy định trong nhóm 2 sẽ được quy định cụ thể  các nhóm sản phẩm nào thuộc sự quản lý của Bộ nào. Mỗi nhóm sản phẩm sẽ có bộ quy chuẩn kỹ thuật riêng phù hợp với đặc tính của chúng do Bộ chủ quản ban hành. 

Câu hỏi 2: Chứng nhận hợp quy sản phẩm là tự nguyện hay bắt buộc?

Đáp:

Chứng nhận hợp quy là chứng nhận bắt buộc liên quan đến các vấn đề về an toàn, vệ sinh và môi trường, thường do các cơ quan quản lý hay các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện dưới dạng bắt buộc. 

Câu hỏi 4: Thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm là bao lâu?

Đáp:

Giấy chứng nhận hợp quy có thời hạn là 03 năm kể từ ngày cấp chứng nhận lần đầu.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ của công ty luật INSLAW?

Với mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận với tiêu chí nhanh chóng và tiện lợi nhất. Khi thực hiện dịch vụ này tại Luật INSLAW sẽ mang lại cho khách hàng những lợi ích sau:

 • Tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại trong quá trình chứng nhận;
 • Công ty tư vấn luật Inslaw tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam;
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nắm vững chuyên môn tư vấn trong cả quá trình thực hiện;
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến chứng nhập hợp quy hoặc các vấn đề pháp lý khác;
 • Chi phí hợp lý và mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ với công ty luật INSLAW để được tư vấn miễn phí:

 • Hotline: 09 61 349 060 (Ms.Trang) (Zalo, Viber, Whatsapp)
 • Emailhangluatthanhcong@gmail.com

Bạn đang xem bài viết “Chứng nhận hợp quy TRỌN GÓI giá rẻ trên toàn quốc 2020” tại chuyên mục “dịch vụ giấy phép”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.