Công ty Luật Innosightlaw / Doanh nghiệp/ Giải thể công ty nước ngoài

Đăng ký ngay để nhận tư vấn và Báo giá tốt nhất
  Xu thế hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên bởi một vài lý do khách quan hoặc chủ quan, nhà đầu tư nước ngoài muốn ngừng góp vốn vào các công ty tại Việt Nam. Vậy khi tiến hành thủ tục giải thể công ty nước ngoài phải thực hiện ra sao? Qua bài biết này, chúng ta cùng đi tìm hiểu các vấn đề cần quan tâm, quy trình để giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

  NHỮNG TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  Căn cứ vào khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014, công ty bị giải thể trong các trường hợp sau:

  • Công ty ban hành quyết định về việc giải thể công ty;
  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà Công ty không có quyết định gia hạn;
  • Công ty không có đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu trong 06 tháng liên tục theo quy định mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt doanh nghiệp khi có vi phạm buộc phải thu hồi.

  Điều kiện để công ty có vốn đầu tư nước ngoài được giải thể là khi bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong quá trình hoạt động; công ty không là nguyên đơn, bị đơn trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Ngoài ra, trước khi tiến hành giải thể công ty phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có.

  HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

  1. Văn bản của công ty đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế  theo mẫu số 24/ĐK-TCT tại Thông tư 95/2016/TT-BTC;
  2. Bản sao Biên bản, Quyết định của công ty về việc giải thể công ty, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi;
  3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
  4. Văn bản xác nhận việc hoàn trả các số hóa đơn GTGT còn lại của công ty;
  5. Báo cáo tài chính của công ty tới thời điểm ra quyết định giải thể có xác nhận của kiểm toán và sổ sách chứng từ kế toán kèm theo;
  6. Công văn xác nhận công ty hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu công ty có hoạt động xuất nhập khẩu.

  Hồ sơ thông báo về việc Giải thể công ty nước ngoài

  Hồ sơ thông báo về việc giải thể của công ty tới cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm:

  1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-KHĐT;
  2. Giấy đề nghị công bố thông tin công ty tiến hành thủ tục giải thể theo mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-KHĐT;
  3. Quyết định và biên bản họp của công ty về việc giải thể công ty hoặc quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

  + Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: bản sao biên bản họp hoặc quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty.

  + Đối với công ty TNHH một thành viên: quyết định của chủ sở hữu, của chủ tịch công ty hoặc bản sao biên bản họp hoặc quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty.

  + Đối với công ty cổ phần:  bản sao biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty.

  Hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

  Căn cứ vào Điều 48 Luật đầu tư năm 2014 được hướng dẫn Mục 4 Chương IV Nghị định 118/2015/NĐ-CP, khi thực hiện thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần tiến hành thủ tục chấm dứt dự án đầu tư, hồ sơ bao gồm:

  1. Thông báo của nhà đầu tư về việc chấm dứt dự án đầu tư theo mẫu quy định;
  2. Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của nhà đầu tư; 
  3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty (nếu có).
  4. Văn bản người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

  Hồ sơ giải thể, xóa tên công ty

  Hồ sơ giải thể, xóa tên công ty tới cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm:

  1. Thông báo về việc giải thể đã hoàn thành các khoản  nợ và nghĩa vụ tài sản theo mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-KHĐT;
  2. Danh sách các chủ nợ và số nợ chưa thanh toán bao gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của công ty;
  3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động hiện tại khi nộp hồ sơ giải thể, xóa tên công ty;
  4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Phòng đăng ký kinh doanh cấp và Quyết định chấm dứt dự án đầu tư (nếu có);
  5. Thông báo hủy con dấu của công ty trong trường hợp doanh nghiệp tự khắc dấu hoặc Giấy chứng nhận thu hồi con dấu trong trường hợp dấu do công an cấp (nếu có);
  6. Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty do cơ quan thuế quản lý cấp;
  7. Văn bản người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

  Hồ sơ trả dấu của công ty cho công an trong trường hợp dấu do công an cấp

  Nếu công ty có sử dụng con dấu từ trước ngày 01/7/2015 được cơ quan công an cấp thì khi tiến hành thủ tục giải thể cần phải thực hiện thủ tục trả lại dấu cho cơ quan công an. Hồ sơ này bao gồm:

  1. Công văn đề nghị trả con dấu của công ty;
  2. Thông báo yêu cầu bổ sung giấy chứng nhận thu hồi con dấu của Phòng đăng ký kinh doanh khi nộp hồ sơ giải thể, xóa tên doanh nghiệp;
  3. Quyết định và biên bản họp của công ty về việc giải thể công ty hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi;
  4. Con dấu của công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã được công an cấp;
  5. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty đã được công an cấp; 
  6. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
  7. Bản sao có chứng thực thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty;
  8. Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền và bản sao giấy tờ cá nhân của người được giới thiệu làm thủ tục trả lại con dấu.

  QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  Nộp và nhận kết quả của việc giải thể công ty nước ngoài

  Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày công ty ra quyết định giải thể hoặc nhận quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải tiến hành thủ tục đóng mã số thuế của mình.

  Bước 1: Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

  Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế nêu ở mục trên, hồ sơ sẽ được nộp tại bộ phận một cửa Cục thuế cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ sẽ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  Bước 2: Cơ quan thuế xem xét tính hợp lệ hồ sơ

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ cục thuế ban hành Thông báo công ty ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. 

  Bước 3: Công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế nếu còn

  Trường hợp công ty vẫn còn nợ thuế với cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan, công ty cần phải nộp đầy đủ trong thời gian sớm nhất để cơ quan thuế tiến hành tiếp tục hồ sơ chấm dứt mã số thuế của công ty.

  Bước 4:  Nhận Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế, căn cứ vào hồ sơ đề nghị cục thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của công ty trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế về trạng thái đã chấm dứt hoạt động.

  Nộp và nhận kết quả về việc giải thể công ty nước ngoài

  Cũng trong thời hạn 07 ngày từ ngày ra quyết định giải thể như với cơ quan thuế, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo giải thể tới Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. 

  Bước 1: Nộp hồ sơ thông báo giải thể

  Hồ sơ thông báo giải thể được nộp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ sẽ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  Ngoài ra, hồ sơ này có thể thực hiện thông qua trang mạng điện tử của cơ quan quản lý. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ nộp bằng bản giấy và hồ sơ phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định. 

  Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ hồ sơ 

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, Phòng đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên hệ thống quản lý, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ, nếu cần bổ sung sẽ ra thông báo hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện.

  Bước 3: Nộp hồ sơ bản giấy trong trường hợp nộp qua mạng điện tử 

  Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử, sau khi hồ sơ hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh tiếp tục ra thông báo hồ sơ đã hợp lệ cho người nộp hồ sơ biết và người nộp hồ sơ mang hồ sơ bản giấy tới để nộp tại quầy tiếp nhận hồ sơ tại một cửa.

  Bước 4: Cập nhật trạng thái công ty giải thể công ty nước ngoài

  Trường hợp nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp:

  Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành Cập nhật trạng thái công ty ngừng hoạt động, đang thực hiện thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (năm) ngày làm việc.

  Nếu từ Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ biết và yêu cầu bổ sung hồ sơ.

  Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử đã nộp hồ sơ giấy:

  Ngay sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bằng bản giấy, cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu các đầu mục hồ sơ bản giấy và bản điện tử đã gửi và cập nhật trạng thái công ty đang thực hiện thủ tục giải thể khi nội dung đối chiếu thống nhất.

  Nộp và nhận kết quả hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đã nêu ở trên và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. 

  Bước 1: Nộp hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư

  Sau khi chuẩn bị bộ hồ, nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hồ sơ sẽ nộp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ sẽ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét hồ sơ

  Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký đầu tư ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được đề nghị chấm dứt và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

  Bước 3: Nhận quyết định chấm dứt dự án đầu tư

  Người nộp hồ sơ căn cứ vào giấy biên nhận tới bộ phận một cửa để nhận quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận trong trường hợp được dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

  Khi nhận được quyết định chấm dứt, chủ đầu tư buộc phải tiến hành thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản và các quy định khác có liên quan.

  Nộp và nhận kết quả hồ sơ giải thể, xóa tên công ty

  Sau khi đã hoàn thành các thủ tục kể trên, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành thủ tục giải thể, xóa tên công ty tới Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở.

  Bước 1: Nộp hồ sơ giải thể, xóa tên công ty

  Hồ sơ giải thể, xóa tên công ty nộp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ sẽ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  Ngoài ra, hồ sơ này có thể thực hiện thông qua trang mạng điện tử của cơ quan quản lý. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ nộp bằng bản giấy và hồ sơ phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định. 

  Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ hồ sơ 

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên hệ thống quản lý, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ, nếu cần bổ sung sẽ ra thông báo hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện.

  Trong trường hợp công ty sử dụng mẫu dấu do công an cấp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu công ty tiến hành thủ tục trả dấu cho công an (quy trình thủ này được trình bày phía dưới).

  Bước 3: Nộp hồ sơ bản giấy trong trường hợp nộp qua mạng điện tử 

  Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử, sau khi hồ sơ hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh tiếp tục ra thông báo hồ sơ giải thể, xóa tên công ty đã hợp lệ cho người nộp hồ sơ biệt và người nộp hồ sơ mang hồ sơ bản giấy tới để nộp tại quầy tiếp nhận hồ sơ tại một cửa.

  Bước 4:  Nhận Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp của Phòng đăng ký kinh doanh

  Trường hợp nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp:

  Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc.

  Nếu từ Phòng Đăng ký kinh doanh chối cấp Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ biết và yêu cầu bổ sung hồ sơ.

  Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử đã nộp hồ sơ giấy:

  Ngay sau khi nhận được hồ sơ đăng bằng bản giấy, cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu các đầu mục hồ sơ bản giấy và bản điện tử đã gửi và trao Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp cho người nộp hồ sơ khi nội dung đối chiếu thống nhất.

  Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật trạng thái đã giải thể doanh nghiệp ccủa công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Nộp và nhận kết quả hồ sơ trả con dấu của công ty cho công an

  Trước khi thực hiện thủ tục trả con dấu cho cơ quan công an, công ty phải tiến hành chốt mã số thuế và thông báo về việc giải thể và xóa tên doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh để làm cơ sở tiến hành thủ tục này.

  Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị trả con dấu

  Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị trả lại con dấu nêu ở mục trên, hồ sơ sẽ được nộp tại bộ phận cấp dấu của phòng Cảnh sát quản lý  hành chính về trật tự xã hội –  Công an cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ sẽ trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  Bước 2: Cơ quan công an xem xét hồ sơ

  Trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan công an sẽ xem xét, xử lý hồ sơ và ra biên bản hủy dấu nếu hồ sơ hợp lệ, đồng thời ra cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu cho công ty.

  Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận thu hồi con dấu 

  Căn cứ trên giấy hẹn, người nộp hồ sơ mang theo dấu công ty để thực hiện hủy dấu theo quy định và nhận Giấy chứng nhận thu hồi con dấu từ đó đã hoàn thành thủ tục trả con dấu cho công an.

  CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM KỂ TỪ KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

  Căn cứ vào Điều 205 Luật doanh nghiệp năm 2014, kể từ ngày công ty ban hành quyết định giải thể pháp luật nghiêm cấm công ty, những người quản lý của công ty thực hiện các hành vi sau đây:

  • Cất giấu, tẩu tán tài sản của công ty nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ;
  • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi các khoản nợ của công ty;
  • Chuyển các khoản nợ trước khi giải thể hiện không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
  • Ký kết các giao dịch, hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện việc giải thể doanh nghiệp;
  • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản hiện có của công ty;
  • Chấm dứt, không tiếp tục thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
  • Huy động góp thêm vốn hay phát hành các cổ phiếu, trái phiếu… dưới mọi hình thức.

  Nếu vi phạm các hành vi nêu trên, tùy theo mức độ và hậu quả quả hành vi vi phạm các cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đồng thời phải bồi thường thiệt hại nếu có.

  CƠ QUAN THẨM QUYỀN

  • Thủ tục đóng mã số thuế của công ty nộp tại Cục thuế cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở.
  • Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở.
  • Thủ tục hồ sơ thông báo về việc giải thể và hồ sơ giải thể, xóa tên doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

  CĂN CỨ PHÁP LÝ

  • Luật doanh nghiệp năm 2014;
  • Luật đầu tư năm 2014;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
  • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế.

  Trên đây là tư vấn về vấn đề giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp có bất kỳ vấn đề phát sinh liên quan đến các vấn đề nêu trên, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Innosight để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

  Bạn đang xem bài viếtGiải thể công ty nước ngoài NHANH GỌN chỉ trong 3 ngày làm việc tại chuyên mục dịch vụ doanh nghiệp

  Tác giả

  Nguyễn Minh Hải

  Tìm hiểu thêm

  Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

  Tìm hiểu thêm

  Từ khóa:

  , ,

  Bài viết liên quan

  Cách tạo kế hoạch tiếp thị cho doanh nghiệp gia đình Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Tiếp thị là một phần quan trọng của sự thành công trong kinh doanh tại nhà của bạn. Nếu không có tiếp thị, mọi người không thể tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn để mua hàng của bạn. Kế hoạch tiếp thị là một tài liệu kinh doanh phác thảo chiến lược và chiến […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi gian lận Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Gian lận là một trong những cách phổ biến nhất khiến các doanh nghiệp mất tiền. Chính vì vậy, qua bài viết này Luật Innosight sẽ hướng dẫn các bạn một số phương pháp để doanh nghiệp của bạn không bị mất tiền một cách vô tội vạ. Cách tạo kế hoạch tiếp thị cho […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  10 khoản khấu trừ thuế hàng đầu cho doanh nghiệp nhỏ Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Tổng cục thuế sẽ hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp nhỏ một số khoản khấu trừ thuế hợp lý. Từ các chi phí liên quan đến việc thành lập công ty của bạn đến khoản khấu trừ Thu nhập Doanh nghiệp đủ điều kiện được giới thiệu vào năm 2018, có nhiều cách để giúp […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của mỗi công dân, khi đất nước lâm nguy thì bất kể ai dù già, dù trẻ, dù trai, dù gái đều có trách nhiệm đứng lên bảo vệ nước nhà. Đó là truyền thống hào hùng, quý báu của dân tộc ta từ hàng nghìn đời nay. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  “Kết hôn” là hai từ được nhắc đến như một sự kiện trọng đại đối với mỗi người, vì khi đã kết hôn là chúng ta đã bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với nửa còn lại của mình và sau này là nghĩa vụ đối với những người liên quan như con […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bị loạn thị có phải đi nghĩa vụ quân sự Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của mỗi công dân, bất kỳ công dân nào cũng có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, nhà nước sẽ tổ chức các đợt tuyển công dân tham gia đào tạo nghĩa vụ trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, không phải công dân nào […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nộp phạt vi phạm giao thông vào thứ 7 ở kho bạc nào? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, tuy nhiên trong quá trình tham gia giao thông do vô tình hoặc cố ý mà có rất nhiều người vi phạm an toàn giao thông. Giao thông rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người. Chính vì […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục nhận con nuôi là trẻ sơ sinh Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Hiện nay, việc nhận nuôi con nuôi khá phổ biến, có nhiều trường hợp và tình huống để nhận nuôi con nuôi, những gia đình hiếm muộn muốn xin nhận nuôi con nuôi hay cũng có những trường hợp đứa trẻ bị bỏ rơi mà có những gia đình hảo tâm nhận nuôi. Thì trong […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, chúng ta thấy việc ly hôn diễn ra rất nhiều, và giường như thấy nó đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với các thế hệ cách đây khoảng 10 -15 năm. Hầu hết việc nam, nữ kết hôn với nhau đều xuất phát từ sự gắn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Lỗi không gương có bị giữ xe không Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Lỗi không gương có bị giữ xe không? Nếu lắp gương thời trang liệu có bị phạt không? Đây đều là những câu hỏi mà người điều khiển xe ô tô, xe máy quan tâm. Để giúp người điều khiển phương tiện giao thông không bị xử lý vi phạm hành chính khi tham gia […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Có nộp Online được không? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bạn có thể nộp phạt vi phạm giao thông ở đâu? Để trả lời câu hỏi này, đa số mọi người thường nghĩ đến Kho bạc nhà nước. Nhưng có phải là chỉ có Kho bạc nhà nước là nơi duy nhất có thể nộp phạt được không? Trong bài viết dưới đây, Công ty […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Sàn giao dịch thương mại điện tử bản chất là gì? Đăng ký hoạt động cho sàn giao dịch thương mại điện tử ở đâu? Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử là gì? Cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký như thế nào để đúng quy định? Là những câu hỏi […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tư vấn luật kế toán và kiểm toán Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Luật Innosight có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật trong lĩnh vực kế toán cũng như kiểm toán. Do đó, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu tư vấn luật kế toán và kiểm toán. Các bước khai thuế ban đầu […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bị đuổi việc có được nhận lương không Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Người lao động bị đuổi việc có được nhận lương không? Đây là thắc mắc của không ít bạn gửi về trong thời gian qua. Sa thải là phương thức kỷ luật cao nhất khi người lao động vi phạm hợp đồng. Với hình thức này được quy định cụ thể như dưới đây. Tìm […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Ly hôn thuận tình không cần ra tòa xử lí thế nào? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Mới đây, luật hôn nhân và gia đình cho phép vợ chồng ly hôn thuận tình không cần ra tòa. Tuy nhiên, vợ chồng phải không có tranh chấp về tài sản, con cái. Đây được cho là một đề xuất táo bạo được đưa ra tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đơn ly hôn thuận tình viết sẵn Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Cách viết đơn ly hôn thuận tình viết sẵn như thế nào khi hai vợ chồng đồng thuận kết thúc cuộc hôn nhân? Hiện nay, khi làm đơn ly hôn có rất nhiều mẫu đơn khác nhau. Nhưng với trường hợp khác nhau thông thường có có mẫu riêng. Và với trường hợp vợ chồng […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục ly hôn thuận tình mất bao lâu? Cơ quan nào giải quyết hồ sơ? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Ly hôn thuận tình sẽ sẽ xảy ra khi cả vợ và chồng đều đồng ý ký vào tờ giấy ly hôn. Vậy những thủ tục ly hôn thuận tình mất bao lâu sẽ được giải quyết? Cần có những giấy tờ gì? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mẫu đơn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Ngoài việc tranh chấp tài sản, thì vấn đề tranh chấp về quyền nuôi con sau khi ly hôn cũng đang rất phổ biến. Vậy cách viết mẫu đơn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn để nộp cho tòa án ra sao?hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay bài viết sau đây. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bảo hiểm thương vong Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Bảo hiểm thương vong là bảo hiểm kinh doanh chủ yếu bao gồm các thiệt hại do doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp gây ra. Tìm hiểu thêm về loại bảo hiểm này và tại sao nó lại quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Bảo hiểm Thương vong là gì? Bảo […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bảo hiểm bồi thường cho người lao động Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Bảo hiểm bồi thường cho người lao động bao gồm các chi phí y tế và tổn thất thu nhập cho người lao động bị thương trong công việc. Hầu hết mọi doanh nghiệp đều bắt buộc bảo vệ nhân viên của mình và ngăn ngừa các vụ kiện về thương tích tại nơi làm […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Bảo hiểm Doanh nghiệp Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Tất cả các doanh nghiệp đều phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ trong quá trình kinh doanh. Trong khi các doanh nghiệp lớn có thể có đủ tài chính để chịu một khoản lỗ lớn, các doanh nghiệp nhỏ khó có thể đáp ứng. Một khoản lỗ lớn có thể khiến một công […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Chữ ký số được dùng cho mục đích gì Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện đại, mọi thứ đều được hiện đại hóa giúp cho con người làm việc hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm mà lại đảm bảo. Chữ ký số đã trở thành một công cụ cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Những lưu ý cần tránh khi mua bảo hiểm kinh doanh Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Cho dù bạn đang bắt đầu kinh doanh hay đang điều hành một công ty lâu đời, bạn phải chịu vô số trách nhiệm với tư cách là chủ doanh nghiệp. Một trong những điều này để đảm bảo công ty của bạn có bảo hiểm kinh doanh đầy đủ. Việc mua đúng loại bảo […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Sự khác biệt về Vốn chủ sở hữu so với Lợi nhuận giữ lại Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Các khái niệm về vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu của một doanh nghiệp và có thể liên quan đến các hình thức kinh doanh khác nhau. Vốn chủ sở hữu là một loại tài khoản đại diện cho cổ phần của chủ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vốn chủ sở hữu là gì? Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Vốn chủ sở hữu là gì? Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn đang là sở hữu duy nhất và mọi thứ trong công việc kinh doanh của bạn. Điều đó thật tuyệt, nhưng bạn có thực sự biết quyền sở hữu, được gọi là “Vốn chủ sở hữu” này hoạt động như thế nào […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cạnh tranh không lành mạnh là gì? Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Cạnh tranh không lành mạnh là gì? Là một thuật ngữ và một nhánh của luật sở hữu trí tuệ áp dụng cho sự cạnh tranh không trung thực hoặc gian lận trong thương mại. Tìm hiểu thêm về các loại cạnh tranh không lành mạnh khác nhau và cách chúng hoạt động. Vốn chủ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  9+ chiến lược để phát triển và mở rộng doanh nghiệp của bạn Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Trong vài năm đầu kinh doanh, hầu hết các công ty đều tập trung vào sự sống còn. Tuy nhiên, ưu tiên sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những cách tốt nhất để tăng cơ hội phát triển công ty không chỉ tồn tại mà còn đóng góp vào sự phát triển […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Các thủ thuật giúp bạn điều hành công việc kinh doanh tại nhà dễ dàng hơn Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Điều hành một doanh nghiệp tại gia cũng giống như quay đĩa. Có rất nhiều nhiệm vụ mà bạn cần phải tiếp tục thực hiện cùng một lúc và việc không chú ý đúng mức đến bất kỳ nhiệm vụ nào có thể dẫn đến hỏng hóc. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Các thuật ngữ kế toán cơ bản dành cho chủ doanh nghiệp Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Dù muốn hay không, kế toán là một trong những nhiệm vụ mà mỗi chủ doanh nghiệp phải giải quyết. Và cho dù bạn có ý định tự làm sổ sách kế toán hay thuê một nhân viên riêng, bạn sẽ cần phải làm quen với các thuật ngữ kế toán cơ bản như sau. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Khi nào thì doanh nghiệp của bạn không còn là “công ty khởi nghiệp” nữa? Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Bạn đang bắt đầu kinh doanh. Điều đó có nghĩa đó là một công ty khởi nghiệp? Và khi nào thì nó không còn là startup nữa? Xác định một doanh nghiệp nhỏ có thể khó khăn. Nhưng khi nói đến các công ty mới khởi nghiệp – một tập hợp con của các doanh […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội mới nhất Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Để có một đất nước hòa bình, phát triển như hiện nay, ngoài sự lãnh đạo của  Đảng, sự đồng lòng của nhân dân phải kể đến sự đóng góp to lớn của lực lượng sĩ quan quân đội. Họ chính là nòng cốt xây dựng một Việt Nam kiên cường và vững mạnh. Một […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong trường hợp vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày theo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất? Đây có thể là nỗi lo lắng của những người chồng có vợ chuẩn bị sinh mổ. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn luật Innosight xin giúp bạn giải đáp nỗi băn khoăn này. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mức phạt nồng độ cồn xe máy mới nhất 2021 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một điều rất nguy hiểm nhưng lại không hiếm gặp ở Việt Nam. Rượu, bia không chỉ gây tác hại xấu đến sức khỏe con người, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách tính lương tháng 13 năm 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bất kể người lao động nào khi tham gia vào quá trình làm việc đều mong muốn có tiền lương, tiền thưởng hợp lý. Người lao động khi ứng tuyển vào một công ty luôn quan tâm đến vấn đề lương thưởng cũng như quyền lợi của mình trong công ty. Đặc biệt vào những […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Pháp luật đặt ra những quy chuẩn để điều chỉnh các mối quan hệ hàng ngày. Người nào vi phạm thì sẽ tùy thuộc vào mức độ để xác định các biện pháp xử lý phù hợp. Vi phạm hành chính là việc thường xuyên xảy ra nhất. Trong quá trình tuân thủ các quyết […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nợ xấu có xin visa được không? Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Với nhu cầu phát triển và đầu tư như nước ta hiện nay, các dịch vụ liên quan đến tài chính phát triển rất mạnh mẽ. Các công công ty tài chính xuất hiện ngày càng nhiều để cung cấp dịch vụ cho con người. Nếu người vay không thanh toán đúng thời hạn cho […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đấu thầu là một trong những hoạt động thương mại, theo đó, một bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua bên thứ ba tổ chức đấu thầu hoặc tư mình thực hiện (bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số những người tham gia đấu thầu (bên dự thầu) người đáp ứng tốt nhất […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu là quá trình được thiết lập với mục đích lựa chọn nhà thầu để tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp lao động Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động luôn được coi là mắt xích quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp xảy ra kể cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Mua bán hàng hoá là một trong những hoạt động thương mại bên cạnh hoạt động cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại,… Để thực hiện hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả các chủ thể cần nắm được đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại. Do đó, […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tổng mức đầu tư bao nhiêu thì phải đấu thầu Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đấu thầu là một trong các phương thức để giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được bên cung cấp hàng hoá dịch vụ tốt nhất. Có thể thấy đấu thầu là một trong những hoạt động rộng rãi tuy nhiên không phải ai cũng nắm được đấu thấu là gì, các điều kiện để […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Phụ cấp cho nhân viên trường học Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Hiện nay, trường học để có thể hoạt động được cần có sự tham gia của rất nhiều người, không chỉ có giáo viên mà còn những bộ phận khác trong nhà trường cũng góp phần tạo nên sự phát triển của trường học. Nhân viên trường học là một bộ phận quan trọng trong […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Xác định mức độ khuyết tật để hưởng trợ cấp Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đất nước và xã hội ngày càng phát triển, các chính sách hỗ trợ cũng được Nhà nước đưa ra để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị khiếm khuyết cơ thể. Bản thân những người đó có thể mất một phần hay toàn bộ khả năng lao động nên […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách tính lãi quá hạn 150% Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Trong thỏa thuận cho vay, các bên có thể thỏa thuận về lãi suất hoặc không. Nếu có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất này phải phù hợp quy định pháp luật. Nếu như mọi chuyện ổn định theo cách người ta thỏa thuận thì sẽ không có gì bàn cãi. Nếu như […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đổi tiền rách ngân hàng agribank Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Trong chi tiêu mua sắm hàng ngày, nhu cầu dùng tiền mặt là rất lớn. Chính vì thế, trong quá trình lưu thông hoặc bảo quản, tiền có thể bị rách, nát, cháy, hư hỏng… Tiền rách là một điều không ai mong muốn bởi tiền rách không còn giá trị, không thể mua hay […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Thi công công trình là một việc quan trọng trong hoạt động xây dựng. Một công trình thành công cần có sự giám sát tỉ mỉ, chặt chẽ của người giám sát xây dựng. Người giám sát xây dựng phải có năng lực và những tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo thực hiện được […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vợ sinh chồng nghỉ có được hưởng lương Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Vợ sinh con chồng nghỉ thì có được hưởng lương? Nếu vợ sinh con chồng nghỉ có được nhận bao nhiêu lương? Đây là câu hỏi thường được gặp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn luật Innosight sẽ tư vấn cho bạn về chế độ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không? Hiện nay, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra thường xuyên, quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt, pháp luật có những quy định chặt chẽ trong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện tượng chuyển nhượng […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật chia tài sản sau ly hôn mới nhất Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Hiện nay, có rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn, chung sống với nhau nhưng trong quá trình chung sống lại phát sinh nhiều mâu thuẫn khiến họ ly hôn. Dường như việc ly hôn đã trở thành trào lưu trong những năm gần đây, họ kết hôn rất nhanh rồi quyết định ly hôn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán xã Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Công chức là những nhân viên được tuyển dụng làm việc trong cơ quan nhà nước, được hưởng lương và các khoản thu nhập từ ngân sách nhà nước. Ở mỗi vị trí khác nhau, công chức sẽ có một nhiệm vụ, công việc khác nhau. Trong bộ máy hành chính nhà nước, công chức […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Làm giấy khai tử cần những gì? Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Khai tử là một trong các việc giúp nhà nước thực hiện hoạt động quản lý một cách hiệu quả. Tuy nhiên không phải ai cũng biết các thủ tục đăng ký hộ tịch khai tử như thế nào. Vậy, Làm giấy khai tử cần những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trình tự […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật lao đông về nghỉ việc giữa NSDLĐ và NLĐ năm 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Khi thực hiện hợp đồng lao động, không ít người lao động băn khoăn, lo lắng về các vấn đề liên quan đến nghỉ việc hay chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  17 tuổi có đứng tên xe được không Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Xã hội ngày càng phát triển, cơ sở giao thông hạ tầng cũng được nâng cao để phục vụ nhu cầu đi lại của con người. Ai cũng có nhu cầu sở hữu một chiếc xe để có thể thuận tiện trong việc đi lại phục vụ học tập cũng như công việc. Đặc biệt […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đăng ký mã số thuế cá nhân 2020 Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Nộp thuế là là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Bất kỳ công dân nào trên đất nước Việt Nam cũng cần nộp thuế để đảm bảo các nghĩa vụ thực hiện với Nhà nước. Nhưng vì một lý do nào đó, một số cá nhân trốn tránh không thực hiện nghĩa […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đăng ký giao dịch bảo đảm ở đâu Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, việc các bên sử dụng đến các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là vô cùng phổ biến bởi tính hiệu quả mà nó mang lại, giúp các bên phòng tránh được rủi ro trong các hợp đồng mua bán hàng hoá và cung ứng dịch […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Cách đăng ký kiểm định chất lượng sản phẩm Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Thị trường mua bán hàng hóa đang phát triển vô cùng mạnh mẽ ở nước ta. Ngày càng nhiều những sản phẩm ra đời và đến tay người tiêu dùng, có những hàng hóa được kiểm định về chất lượng nhưng cũng có những loại hàng hóa được buôn bán tràn lan trên thị trường […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Bảo hiểm xã hội luôn luôn là một trong các vấn đề quan trong với bất kỳ ai, đặc biệt là đối với người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên mức đóng BHXH được quy định như thế nào, mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 tối đa là […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Quy định về tư vấn giám sát thi công Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Xã hội ngày càng phát triển càng có nhiều công trình được xây dựng, một công trình được xây dựng cần có sự giám sát quá trình thi công để việc xây dựng được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác. Việc giám sát thi công chỉ được thực hiện bởi những người […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  17 tuổi làm thẻ atm được không Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Liệu 17 tuổi làm thẻ ATM được không? Trong thời đại 4.0 hiện nay, phương thức thanh toán bằng thẻ ngày càng trở nên phổ biến. Là một công cụ hữu ích, an toàn và tiện lợi nhất trong các giao dịch đời thường, thẻ ATM còn nhận được sự quan tâm lớn đến từ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Lương tháng 13 có tính thuế tncn không Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Tiền lương tháng 13 có tính thuế tncn không được rất nhiều người quan tâm. Nó không phải là lương của người sử dụng lao động chi trả cho người lao động. Nhưng nó là một khoản thu nhập của người lao động, Vậy quy định của pháp luật quy định về các vấn đề […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Hạn mức chào hàng cạnh tranh Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Đấu thầu là một trong những hoạt động phổ biến ngày nay, để thực hiện hoạt động đấu thầu có rất nhiều hình thức như: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, … Một trong những hình thức được nhiều người sử dụng có thể kể đến là Chào hàng cạnh […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Ngân hàng nào làm thẻ atm dưới 18 tuổi Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Khi đã đến tuổi có thể mở cho mình một tài khoản ngân hàng, thì câu hỏi “Ngân hàng nào làm thẻ ATM dưới 18 tuổi?” được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Dưới thời đại 4.0 này, nhu cầu mở thẻ ATM để giao dịch tăng đáng kể, nhưng với đối tượng đặc […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Những trường hợp không được xuất cảnh Người đăng: Tạ Văn Toản
  Đọc thêm

  Ngày nay, với xu thế phát triển và hội nhập thế giới, người dân không chỉ sống và làm việc trong nước mà còn đi ra nước ngoài giao du, học hỏi, làm việc hay du lịch. Việc xuất cảnh ra nước ngoài là một việc được Nhà nước ủng hộ và thúc đẩy, nó […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Kết hôn là một việc vô cùng trọng đại và ý nghĩa đối với những lứa đôi đang yêu nhau. Nhưng ngày nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển và có nhiều cám dỗ thì cuộc sống hôn nhân của con người cũng dễ bị ảnh hưởng hơn. Rất nhiều cặp vợ chồng chỉ […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Vợ có được thừa kế thế vị không? Thừa kế đối với con dâu, con nuôi Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Theo quy định của pháp luật, người thừa kế là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Trong trường hợp người thừa kế chết trước hoặc cùng thời điểm thì đặt ra vấn đề thừa kế thế vị. Tuy nhiên, thừa kế thế vị được hiểu như thế nào, áp dụng trong trường […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Thủ tục thừa kế không có di chúc 2018 như thế nào? Quyền sử dụng đất Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Vấn đề thừa kế trong xã hội hiện nay diễn ra rất phổ biến và được nhiều người quan tâm. Có rất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến thừa kế, nếu người chết để lại di chúc thì việc thừa kế sẽ được chia theo nội dung di chúc (trong trường hợp di […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở 2020? Hạn mức bao nhiêu? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong thời đại nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mô hình kinh tế nhiều thành phần gồm nhà nước, tư nhân, tổ chức,… các hoạt động giao thương kinh tế diễn ra vô cùng sôi nổi, một trong số đó là các hoạt động liên quan đến Bất động […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2020 theo Thông tư 33 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong một số trường hợp, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải có sự cho phép của cơ quan tài nguyên và môi trường. Như vậy, hồ sơ, thủ tục cũng như mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2020 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Mức phạt xe quá tải từ 10 đến 30 như thế nào? Cách tính % xe quá tải Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, và cả tại các địa phương, tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường là không khó để bắt gặp, khiến người dân bức xúc. Trong các lĩnh vực về giao thông, pháp luật ngày càng quy định rõ ràng, chặt chẽ và nghiêm ngặt về xử […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ công an Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Hiện nay để bảo vệ đất nước, và nâng cao chất lượng an ninh quốc phòng công dân thường được tham gia các kỳ nghĩa vụ để tập huấn kỹ năng bảo vệ tổ quốc. Nghĩa vụ quân sự có lẽ hầu hết mọi người đều biết, theo quy định của Nhà nước, có rất […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất? Các trường hợp không phải nộp? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mang lại rất nhiều lợi ích về kinh tế, văn hoá, xã hội thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và được Nhà nước quản lý. Chính vì vậy, người dân có quyền được […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật mới về độ tuổi kết hôn 2019 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Kết hôn là việc cần thiết đối với con người, bất kì ai cũng mong muốn, khao khát được kết hôn. Hôn nhân có vai trò vô cùng quan trọng đối với gia đình và toàn xã hội. Kết hôn là khi ta được sống chung với người mà mình yêu thương, cùng xây dựng […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật hôn nhân nam nữ bao nhiêu tuổi Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Đăng ký kết hôn được định nghĩa là việc người nam và người nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau trên pháp luật và được Nhà nước thừa nhận và bảo vệ quan hệ hôn nhân đó. Tuy nhiên, luật hôn nhân nam nữ bao nhiêu tuổi và đăng ký kết hôn theo […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Luật hôn nhân đồng giới ở việt nam 2020 Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Giới tính thứ 3 hiện tại không còn quá xa lạ đối với cộng đồng, xã hội Việt Nam. Hiện nay, cộng đồng LGBT chiếm một tỉ lệ khá lớn trong xã hội, họ cũng có mong muốn được sống thật với chính mình, làm những điều mình muốn và mong muốn được xã hội […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Nên hay không? Chuyện sinh viên khởi nghiệp khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường? Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Không phải ngẫu nhiên cứ 10 người trẻ khởi nghiệp thì có đến 9 người thất bại. Sự non trẻ, thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn… khiến những startup (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) dần đi vào ngõ cụt. Vậy nên hay không, chuyện sinh viên khởi nghiệp khi đang còn ngồi trên ghế nhà […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
  Ly hôn khi có 2 đứa con dưới 3 tuổi, cha muốn giành quyền nuôi Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Ly hôn khi có 2 đứa con là điều không ai mong muốn, nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn phải đưa ra quyết định này khi không thể tiếp tục chung sống. Và quyền nuôi con sau ly hôn luôn là vấn đề gây tranh cãi. Quy định của pháp luật về quyền nuôi con […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020