Thuế môn bài là gì?

Hiện nay, trong xu thế hội nhập phát triển đầu tư, kinh tế được nhà nước đẩy mạnh có rất nhiều các doanh nghiệp, công ty được thành lập. Việc thành lập doanh nghiệp không hề đơn giản đặc biệt là các thủ tục sau khi thành lập và duy trì sự hoạt động của doanh nghiệp. Để duy trì doanh nghiệp hoạt động, mỗi năm doanh nghiệp cần nộp thuế môn bài cho nhà nước. Đây là loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm để hoạt động, kinh doanh. Có rất nhiều doanh nghiệp vẫn còn chưa nắm được các quy định pháp luật về lệ phí môn bài. Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, bài viết sau đây, Luật Inslaw sẽ giúp bạn tìm hiểu những quy định pháp luật mới nhất về lệ phí môn bài.

Quy định pháp luật:

 • Luật phí và lệ phí 2015
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC

Lệ phí môn bài (hay thuế môn bài) là gì?

Hiện tại, trong các Luật và văn bản hướng dẫn không có giải thích về lệ phí môn bài là gì, tuy nhiên căn cứ vào những quy định pháp luật có thể hiểu lệ phí môn bài như sau: Lệ phí môn bài (thuế môn bài) là mức thuế doanh nghiệp cần đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ đã được ghi trên giấy phép kinh doanh, giá trị gia tăng so với năm kinh doanh trước tùy từng địa phương. Đây là một loại thuế trực thu mà hàng năm, các doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Những đối tượng phải thuế môn bài theo quy định hiện nay.

Theo quy định pháp luật tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP), người phải nộp lệ phí môn bài là cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất dịch vụ, hàng hóa, trừ những trường hợp được miễn như:

 • Những doanh nghiệp/công ty được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã
 • Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động trong sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức trên và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên.
 • Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân hoạt động trong sản xuất, kinh doanh.
Bài viết liên quan  Đơn ly hôn thuận tình viết sẵn

Các trường hợp được miễn thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP), những trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

 • Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình có hoạt động kinh doanh, sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống hàng năm.
 • Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình có hoạt động kinh doanh, sản xuất không hoạt động thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.
 • Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình sản xuất muối.
 • Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình, tổ chức, đánh bắt nuôi trồng thủy, hải sản và các dịch vụ hậu cần nghề đánh cá.
 • Các điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo nói, báo in, báo điện tử, báo hình).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ( gồm cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các doanh nghiệp tư nhân hoạt động, kinh doanh tại địa bàn miền núi. Quy định của Ủy ban Dân tộc xác định Địa bàn miền núi.
 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc có hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:
  • Tổ chức, doanh nghiệp thành lập mới (được cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp  mới).
  • Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình lần đầu có hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Trong thời gian miễn lệ phí, tổ chức, Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, thì chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện được miễn lệ phí môn bài trong thời gian cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình, tổ chức được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn nộp lệ phí môn bài trong 03 năm đầu kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Bài viết liên quan  Vợ sinh mổ chồng được nghỉ mấy ngày

Mức nộp lệ phí môn bài.

Mức thuế môn bài đối với tổ chức hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa, dịch vụ:

STT Mức vốn điều lệ, vốn đầu tư Mức lệ phí môn bài (Đồng/Năm)
1 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000
2 Tổ chức có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000
3 Địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện, tổ chức kinh tế khác, đơn vị sự nghiệp 1.000.000

Mức thu thuế môn bài bài đối với cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hó

STT Doanh thu Mức lệ phí môn bài (Đồng/Năm)
1 Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình có doanh thu 500 triệu đồng/năm 1.000.000
2 Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình có doanh thu trên 300 – 500 triệu đồng/năm 500.000
3 Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình có doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm 300.000

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu đối với cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình.

 • Doanh thu để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình có thay đổi doanh thu thì để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí.
 • Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình mới kinh doanh trong năm thì mức doanh thu để xác định mức thu lệ phí là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Thời hạn nộp lệ phí hàng năm

Khai lệ phí môn bài

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP), khai lệ phí được quy định như sau:

 • Khai một lần khi người nộp lệ phí mới hoạt động kinh doanh, sản xuất, hoặc mới thành lập công ty.
 • Người nộp lệ phí mới hoạt động kinh doanh, sản xuất, hoặc mới thành lập doanh nghiệp; doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh tiến hành khai và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 30/01 năm sau năm mới hoạt động kinh doanh, sản xuất, hoặc mới thành lập doanh nghiệp.
 • Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải tiến hành khai lệ phí. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm cơ sở tính lệ phí môn bài phải nộp của cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình theo phương pháp khoán.
Bài viết liên quan  Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP), thời hạn nộp lệ phí môn bài muộn nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện) kết thúc thời gian được miễn nộp lệ phí như sau:

 • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp muộn nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Nếu kết thúc thời gian miễn trong 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp muộn nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
 • Cá nhân (hoặc nhóm cá nhân), hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đã giải thể, hoạt động kinh doanh, sản xuất trở lại nộp lệ phí như sau:
 • Nếu hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp muộn nhất là ngày 30/7 năm bắt đầu hoạt động.
 • Nếu hoạt động trong 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp muộn nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm bắt đầu hoạt động.

Trên đây là bài viết về quy định pháp luật mới nhất về lệ phí môn bài (thuế môn bài) mà công ty chúng tôi gửi đến Quý khách hàng. Để biết rõ hơn về các vấn đề liên quan đến lệ phí môn bài, Quý khách hãy tìm hiểu thêm trong các quy định pháp luật. Mọi thông tin tư vấn và thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để giải quyết, tư vấn và hỗ trợ.

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT INSLAW

 • Điện thoại: 0931060668 (Mr.Lâu)
 • Email: hangluatthanhcong@gmail.com
 • Website: https://inslaw.vn/

Bạn đang xem bài viết “Thuế môn bài là gì? Đối tượng? Hạn mức & Cách nộp thuế qua mạng” tại chuyên mục “Dịch vụ doanh nghiệp”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.