Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2022 theo Thông tư 33

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Trong một số trường hợp, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải có sự cho phép của cơ quan tài nguyên và môi trường. Như vậy, hồ sơ, thủ tục cũng như mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2022 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn luật Inslaw xin giúp bạn giải đáp! 

Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

 1. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng khác (đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối);
 2. Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất làm ngư nghiệp (đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, hoặc đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm);
 3. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang đất sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 4. Chuyển đất nông nghiệp sang thành đất phi nông nghiệp;
 5. Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất sang thành đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất và có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 6. Chuyển đất phi nông nghiệp mà không phải là đất ở sang đất ở;
 7. Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, hoặc đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; hoặc chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang thành đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện xin chuyển mục đích sử dụng đất 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm những tài liệu sau:

 1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu;
 2. Giấy chứng nhận sau (tùy từng trường hợp): Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 1. Nếu là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp hồ sơ lên Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 2. Nếu là tổ chức có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 3. Phòng/Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận hồ sơ.
 4. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì Phòng/Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do.
Bài viết liên quan  Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất? Các trường hợp không phải nộp?

Bước 3 Xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ Phòng/Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện những thủ tục sau:

 • Thẩm tra hồ sơ
 • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
 • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
 • Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân bao gồm:

 1. Các giấy tờ được người sử dụng đất nộp trong hồ sơ;
 2. Biên bản xác minh thực địa;
 3. Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải xét duyệt bởi cơ quan nhà nước, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; 

Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất trong trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Văn bản thẩm định của nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã có khi cấp giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án với những dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

 1. Văn bản thẩm định (nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với những trường hợp dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình).

Trường hợp xin chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân với diện tích thửa đất đó từ 0,5 héc ta trở lên thì còn phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

 1. Bản trích lục bản đồ địa chính thửa đất;
 2. Tờ trình đính kèm dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong: 

 • Không quá 15 ngày (điều 61 NĐ 43/2014/NĐ-CP)
 • Không quá 25 ngày các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn
Bài viết liên quan  Thủ tục và lưu ý khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Phí chuyển giao mục đích sử dụng đất

 • Tổ chức kinh tế:
 • Chuyển từ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất sang thành đất ở; đất nghĩa trang: Tiền sử dụng đất = 100% tiền theo giá của loại đất sau khi chuyển.
 • Chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất sang thành đất ở hoặc đất nghĩa trang thì tổ chức phải nộp tiền sử dụng đất như sau: 
 •  Trường hợp đất được Nhà nước giao trước 01/7/2014 

Tiền sử dụng đất = tiền sử dụng đất tính dựa trên giá đất ở – tiền sử dụng đất tính theo giá của loại đất trước chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cho phép chuyển mục đích sử dụng.

 • Trường hợp đất được Nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm

Tiền  sử dụng đất = 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 • Trường hợp đất được Nhà nước cho thuê dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần 

Tiền sử dụng đất = tiền sử dụng đất tính dựa trên giá đất ở –  tiền thuê đất phải nộp một lần của loại đất trước khi chuyển theo thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 • Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp:
 • Trường hợp chuyển sang thành đất ở, đất nghĩa trang, nghĩa địa 

Tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể theo phương pháp so sánh hoặc phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo loại đất sau khi chuyển (khoản tiền phải trả để chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích).

 • Hộ gia đình, cá nhân:
 • Chuyển từ đất vườn, ao trong nhà không được công nhận là đất ở sang thành đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng bị tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc tách: 

Tiền sử dụng đất = 50% x (tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của nhà nước).

 • Chuyển từ đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất sang thành đất ở:  

Tiền sử dụng đất = tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích.

 • Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang thành đất ở:
 • Trường hợp chuyển đất phi nông nghiệp đã được công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01/7/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê sang thành đất ở: Không phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Trường hợp chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 sang thành đất ở: 
Bài viết liên quan  Thủ tục và hồ sơ xin giấy phép quảng cáo năm 2023

Tiền sử dụng đất = Tiền sử dụng đất tính dựa trên giá đất ở – tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp trong thời hạn sử dụng đất còn lại tính tại thời điểm cơ quan nhà nước có quyết định chuyển mục đích. 

 • Trường hợp chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê không phải là đất ở, phải trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sang thành đất: 

Tiền sử dụng đất = Tiền sử dụng đất tính dựa trên giá đất ở – tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp tính trong thời hạn sử dụng đất còn lại vào thời điểm cơ quan nhà nước có quyết định chuyển mục đích.

 • Trường hợp chuyển đất phi nông nghiệp đang sử dụng không phải là đất ở, trả tiền thuê hàng năm cho Nhà nước:

Tiền sử dụng đất = 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm cơ quan Nhà nước có quyết định chuyển mục đích.

 • Chuyển đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất sang đất ở thì tiền sử dụng đất căn cứ vào nguồn gốc đất.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2022 theo quy định mới nhất của pháp luật. Mọi thông tin tư vấn và thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để giải quyết nhanh nhất.

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT INSLAW

 • Điện thoại: 0931060668 (Mr.Lâu)
 • Email: hangluatthanhcong@gmail.com
 • Website: http://inslaw.vn

Bạn đang xem bài viết “Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2022 theo Thông tư 33” tại chuyên mục “Kiến thức chung”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.