Hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn

Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, chúng ta thấy việc ly hôn diễn ra rất nhiều, và giường như thấy nó đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với các thế hệ cách đây khoảng 10 -15 năm. Hầu hết việc nam, nữ kết hôn với nhau đều xuất phát từ sự gắn bó về tình cảm hay vì một lý do nào đó khiến họ đi đến việc kết hôn. Thường trong quan hệ hôn nhân phải xảy ra sự mâu thuẫn đến mức không thể sống chung nữa thì một trong các bên hoặc cả hai bên quyết định đi đến ly hôn. Từ khi có sự ràng buộc về mặt pháp lý trong quan hệ hôn nhân, giữa vợ chồng phát sinh các quan hệ tài sản mà khi ly hôn cần phải giải quyết. Trong bài viết này, Luật Inslaw đề cập đến những quy định hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn.

 • Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn mới nhất
 • Ly hôn thuận tình nhưng chồng không ra tòa thì xử lý như thế nào?
 • Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình bản mới nhất do tòa án phát hành

Ly hôn là gì?

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo quy định của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Bài viết liên quan  Hồ sơ giải thể công ty

Hiện nay, trên thực tế có xuất hiện thuật ngữ “ly thân”, nhiều người không nắm rõ được bản chất và quy định pháp luật thường nhầm tưởng rằng vợ chồng ly thân là đã ly hôn. Hiểu như vậy là chưa đúng, bởi hiện nay không có văn bản nào quy định về ly thân, đây chỉ được hiểu là việc hai vợ chồng có những mâu thuẫn, không còn muốn chung sống cùng với nhau, họ có thể tách ra sống riêng, nhưng chưa thực hiện thủ tục ly hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi xét căn cứ để giải quyết ly hôn của các bên thì việc ly thân cũng là một yếu tố để xem xét.

Vợ chồng khi đã ly hôn mà muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định.

Hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Chế độ tài sản của vợ chồng

Việc chia tài sản khi ly hôn tùy thuộc vào chế độ tài sản của vợ chồng trước đó, có thể là chế độ tài sản do luật định hoặc chế độ tài sản do thỏa thuận. Theo đó:

 • Nếu chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì khi ly hôn, việc giải quyết các vấn đề tài sản được áp dụng theo thỏa thuận đó. Trường hợp nội dung thỏa thuận không rõ ràng, không đầy đủ thì thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng.
 • Trường hợp chế độ tài sản vợ chồng theo luật định thì khi ly hôn, pháp luật tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên, nếu không thỏa thuận được thì chia tài sản theo quy định pháp luật.
Bài viết liên quan  Xác định mức độ khuyết tật để hưởng trợ cấp

Nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng

Khi ly hôn, các bên không tự thỏa thuận được về tài sản thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Theo nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng cũng tính đến các yếu tố liên quan để xác định như:

 • Đối với hoàn cảnh của người vợ, người chồng và của gia đình
 • Công sức của mỗi bên trong việc tạo nên khối tài sản chung. Đối với lao động trong gia đình của vợ, chồng đều được coi như lao động có thu nhập
 • Chia tài sản cũng căn cứ vào tính chất công việc, hoạt động kinh doanh và nghề nghiệp của mỗi bên để tạo điều kiện tiếp tục lao động và có thu nhập
 • Xem xét yếu tố lỗi của hai bên vợ, chồng trong việc vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng theo quy định.

Theo quy định, tài sản chung của vợ chồng khi xem xét sẽ được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị của tài sản; một trong hai bên nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Khi ly hôn, vợ chồng chia quyền sử dụng đất như thế nào? 

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn cũng được thực hiện theo nguyên tắc:

 • Khi đối tượng tài sản là quyền sử dụng đất mà cả 2 bên đều có nhu cầu và điều kiện sử dụng và khai thác thì được chia theo thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì chia theo nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng đã được nêu ở trên.
 • Trường hợp chỉ có một trong hai bên có nhu cầu và điều kiện trực tiếp để khai thác quyền sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên còn lại giá trị phần quyền mà bên còn lại được hưởng
Bài viết liên quan  Thành lập công ty kiểm toán

Các quy định hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 khá rõ ràng và phù hợp để điều chỉnh các vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản chung của vợ chồng theo quy định.

Trân trọng!

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT INSLAW
Điện thoại: 0931060668 (Mr.Lâu)
Email: hangluatthanhcong@gmail.com

Bạn đang xem bài viết “Hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn đầy đủ, chi tiết năm 2020” tại chuyên mục “Kiến thức chung”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.