Đăng ký ngay để nhận tư vấn và Báo giá tốt nhất
  Chuyển nhượng dự án đầu tư

  Người đăng: Tống Công Liệu
  Đọc thêm

  Trong thực tiễn hoạt động kinh doanh, đầu tư sản xuất, trong nhiều trường hợp các doanh nghiệp có thể thực hiện việc chuyển nhượng dự án cho một tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khác. Đây là một quy định tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Tư vấn đầu tư nước ngoài

  Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Tư vấn đầu tư nước ngoài là lĩnh vực hoạt động năng động tại Luật Innosight, chúng tôi đã tư vấn và thực hiện thủ tục thành công có rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân nước […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Giấy chứng nhận đầu tư

  Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Trong một thế giới hiện đại, sự phát triển của kinh tế thị trường đòi hỏi các quốc gia phải mở rộng thị trường, hình thành thị trường khu vực và quốc tế. Trước những cơ hội và thách thức như vậy các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước hội nhập vào thị trường […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Tư vấn lập dự án đầu tư

  Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm
  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Người đăng: Nguyễn Minh Hải
  Đọc thêm

  Chào luật sư, doanh nghiệp tôi đang hoạt động là doanh nghiệp do nhà đầu tư Hàn Quốc thành lập tại Việt Nam để hoạt động kinh doanh, nay nhà đầu tư là công ty Hàn Quốc muốn tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp tại Việt Nam để hoạt động, nghe nói phải điều […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020