Đăng ký ngay để nhận tư vấn và Báo giá tốt nhất
  Luật lao đông về nghỉ việc giữa NSDLĐ và NLĐ năm 2020

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Khi thực hiện hợp đồng lao động, không ít người lao động băn khoăn, lo lắng về các vấn đề liên quan đến nghỉ việc hay chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, pháp luật quy định các chủ thể trong quan hệ lao động chỉ được thực hiện việc này trong một số trường hợp nhất định. Trong bài viết […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Luật lao động việt nam 2021 mới nhất

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Bộ luật lao động Việt Nam 2021 mới nhất có nhiều thay đổi so với bộ luật lao động 2012. Nếu như Bộ luật Lao động 2012 về quy định tiêu chuẩn lao động về quyền, nghĩa vụ và lợi ích thì đến bộ luật lao động 2021 đã quy định hàm ý chung giữa […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp lao động

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động luôn được coi là mắt xích quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp xảy ra kể cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020