Đăng ký ngay để nhận tư vấn và Báo giá tốt nhất
  Luật lao đông về nghỉ việc giữa NSDLĐ và NLĐ năm 2020

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Khi thực hiện hợp đồng lao động, không ít người lao động băn khoăn, lo lắng về các vấn đề liên quan đến nghỉ việc hay chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Công ty Tư vấn […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn là việc các bên chấm dứt thực hiện thỏa thuận đã giao kết, dẫn đến việc các bên trong hợp đồng chấm dứt hoàn toàn việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên. Bởi các bên hoặc luật pháp. Trong đó để thực hiện […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Chuyển nhượng dự án đầu tư

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Trong thực tiễn hoạt động kinh doanh, đầu tư sản xuất, trong nhiều trường hợp các doanh nghiệp có thể thực hiện việc chuyển nhượng dự án cho một tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khác. Đây là một quy định tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, pháp luật quy định các chủ thể trong quan hệ lao động chỉ được thực hiện việc này trong một số trường hợp nhất định. Trong bài viết […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Luật cho thôi việc

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Hợp đồng lao động là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động. Hợp đồng lao động luôn được hình thành dựa trên sự thỏa thuận của các bên tham gia là người lao động và người sử dụng lao động. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Luật lao động việt nam 2021 mới nhất

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Bộ luật lao động Việt Nam 2021 mới nhất có nhiều thay đổi so với bộ luật lao động 2012. Nếu như Bộ luật Lao động 2012 về quy định tiêu chuẩn lao động về quyền, nghĩa vụ và lợi ích thì đến bộ luật lao động 2021 đã quy định hàm ý chung giữa […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Luật ký hợp đồng lao động 2021

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Luật lao động mới nhất có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đã có nhiều sự thay đổi so với luật lao động trước đó. Trong đó hợp đồng lao động cũng có nhiều điểm khác biệt về hình thức, loại hình, các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động,…Để khách […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Bị đuổi việc có được nhận lương không

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Người lao động bị đuổi việc có được nhận lương không? Đây là thắc mắc của không ít bạn gửi về trong thời gian qua. Sa thải là phương thức kỷ luật cao nhất khi người lao động vi phạm hợp đồng. Với hình thức này được quy định cụ thể như dưới đây. Tìm […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020

  Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp lao động

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động luôn được coi là mắt xích quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp xảy ra kể cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020