Đăng ký ngay để nhận tư vấn và Báo giá tốt nhất
  Đăng ký bảo hộ sáng chế

  Người đăng: Tạ Toản
  Đọc thêm

  Sáng chế là một loại tài sản đặc biệt mang lại nhiều giá trị cho chủ sở hữu. Nó là một loại tài sản vô hình, chỉ được pháp luật bảo hộ, công nhận quyền sở hữu khi tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế. Việc đăng ký bảo hộ sáng chế là cần […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020