Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022

Luật bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động trong cả nhà nước và lao động tại các công ty. Đây là các khoản bù đắp một phần lương mà người lao động bị mất khi gặp các rủi ro khi thực hiện nhiệm vụ trong mối quan hệ lao động. Để phù hợp với sự phát triển của đất nước thì luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 đã có những thay đổi về các khoản trợ cấp, về chế độ hưu trí và một số chế độ khác. Để tìm hiểu rõ hơn thì bài viết dưới đây của Inslaw sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhất.

Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động

Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như các quy định tại Điều 17. Do đó, kể từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng / tháng.

Khi đó, hàng loạt quyền lợi bảo hiểm xã hội sẽ được tăng lên tương ứng:

 • Trợ cấp thai sản: tăng từ 2,78 triệu đồng/tháng lên 2,98 triệu đồng/tháng (tức là gấp 02 lần mức lương cơ sở quy định tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014).
 • Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: tăng từ 417.000 đồng một ngày lên 447.000 đồng một ngày (tức là 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở quy định tại Điều 29 và Điều 41 Luật BHXH năm 2014).
 • Trợ cấp mai táng phí: tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 triệu đồng (tức là gấp 10 lần mức lương cơ sở hàng tháng quy định tại Điều 66 Luật BHXH năm 2014).
 • Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng
  1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.
  2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

Thay đổi tiền lương tối thiểu và tiền lương tối đa tính đóng BHXH bắt buộc

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 cũng đã có những mức thay đổi về tiền lương đóng vào bảo hiểm xã hội, để đảm bảo công bằng cũng như quyền lợi của người lao động.

Bài viết liên quan  Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất? Các trường hợp không phải nộp?

Thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH 

Theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng của người lao động được bảo hiểm. Học nghề và dạy nghề.

Bắt đầu từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP. Căn cứ vào đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng tương ứng.

Thay đổi về tiền lương tối đa đóng BHXH cho người lao động

Theo quy định tại Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, tiền lương đóng BHXH là tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nếu mức lương gấp 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 70/2018/QH14, bắt đầu từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của người lao động sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, từ đó, mức lương tối đa để người lao động đóng BHXH bắt buộc là 29.800.000 đồng/tháng thay cho mức 27.800.000 đồng trước đây.

​Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu giai đoạn 2018 – 2022

Năm 2019 cũng là thời điểm Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ được áp dụng. Theo Nghị định, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2022, có thời gian đóng BHXH từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng thì sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Bài viết liên quan  Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ công an

Mức lương hưu điều chỉnh đối với lao động nữ được tính trên cơ sở mức hưởng lương hưu lúc đầu của người lao động, mức lương hưu điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời gian hưởng lương hưu. Do đó, nếu lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2019 thì mức điều chỉnh cao nhất là 9,23%, mức điều chỉnh thấp nhất là 0,81% tùy theo thời gian đóng BHXH.

Thay đổi về điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng BHXH bắt buộc

Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được điều chỉnh đối với từng nhóm đối tượng, cụ thể như sau:

Tập thể người lao động, công chức, viên chức

Nhóm đối tượng này có đủ 20 năm tham gia BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu trong các trường hợp sau:

 • Trong điều kiện lao động bình thường: nam đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi + 4 tháng.
 • Làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đủ 15 năm: nam trên 55 tuổi + 3 tháng, nữ trên 50 tuổi + 4 tháng.
 • Người đã làm việc trong mỏ than từ 15 năm trở lên: nam trên 50 tuổi + 3 tháng, nữ trên 45 tuổi + 4 tháng.
 • Người nhiễm HIV do tai nạn lao động khi thực hiện công việc được chỉ định

Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Theo nhóm đối tượng này, nếu có đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu cố định và đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trong điều kiện lao động bình thường: Nam trên 55 tuổi + 3 tháng, nữ trên 50 tuổi + 4 tháng, nhưng “Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Luật Công an nhân dân”, “Luật Mật mã”, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và luật viên chức.
 • Trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đủ 15 năm: nam trên 50 tuổi + 3 tháng, nữ trên 50 tuổi + 4 tháng.
 • Người bị nhiễm HIV do rủi ro, tai nạn nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được chỉ định.

Nhóm lao động là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã

Nhóm đối tượng này tham gia Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 nếu khi nghỉ việc có tối thiểu 15 – 20 năm đóng BHXH, nam đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi + 4 tháng thì sẽ được hưởng lương hưu.

Bài viết liên quan  Ngân hàng nào làm thẻ ATM dưới 18 tuổi

Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng suy giảm khả năng lao động

Căn cứ theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, điều kiện hưởng lương hưu với những nhóm đối tượng bị suy giảm khả năng lao động như sau:

Nhóm người lao động, cán bộ công chức, viên chức

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động thì điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương hưu là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có đủ các điều kiện sau đây:

 • Nam đủ 55 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi 4 tháng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
 • Nam đủ 50 tuổi + 3 tháng, nữ 45 tuổi + 4 tháng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81%.
 • Làm việc trong môi trường lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có đủ 15 năm bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan 

 • Những người này khi nghỉ việc có đủ thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 • Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu đối với người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội
 • Từ ngày 1/1/221 trở đi, nếu có đủ các điều kiện sau đây thì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu:
 • Nam trên 60 tuổi + 3 tháng, nữ trên 55 tuổi + 4 tháng.
 • Đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên.

Trên đây là mọi giải đáp của Inslaw về luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, mong với một số thông tin có thể giúp độc giả hiểu thêm phần nào về vấn đề này. Nếu như khách hàng còn có điều gì băn khoăn thắc mắc, hoặc quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ bên công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin dưới đây:

 • Hotline: 0931060668 (Mr.Lâu)
 • Gmail: hangluatthanhcong@gmail.com
 • Website: https://inslaw.vn/

Bạn đang xem bài viếtLuật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 về mức đóng & Chế độ” tại chuyên mục “Tin tức tổng hợp”

About The Author

Xem các đơn hàng khác

17 thoughts on “Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022

 1. Đinh Thị Thuý Hoa says:

  Nếu tôi cắt bh XH chuyển tìm việc mới thì có được thành toán bù thất nghiệp như trước ko

  • adminCTV says:

   Chào bạn,
   Căn cứ Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp phải ĐÁP ỨNG ĐỦ các điều kiện sau:
   – Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
   Trừ trường hợp: Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
   – Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
   – Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
   – Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm.
   Trừ các trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, bị tạm giam, ra nước ngoài định cư, chết,…
   Thông tin đến bạn.

 2. Uyên says:

  Chúng tôi là người lao động chuyển từ hợp đồng 68 sang ăn lương khoán và hiện tại đang ăn lương khoán của phụ huynh đóng góp, chúng tôi đang tự bỏ tiền của mình đóng 32% tiền bhxh, chúng tôi có được nhà trường hổ trợ tiền đóng bhxh không, nếu không chúng tôi có quyền tham gia bhxh tự nguyện không

  • adminCTV says:

   Chào bạn,
   Căn cứ theo điểm a, b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
   – Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
   – Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
   người lao động chỉ cần ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên với doanh nghiệp thì sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
   Như vậy, trường hợp của bạn, nếu bạn và nhà trường kí kết hợp động lao động từ đủ 01 tháng trở lên thì bạn thuộc đối tượng tham gia bhxh bắt buộc nên việc đóng bhxh cho bạn là nghĩa vụ của nhà trường. Bạn có thể yêu cầu nhà trường đóng bhxh bắt buộc cho bạn.
   Trường hợp nếu bạn và nhà trường không kí kết hợp đồng lao động thì bạn có quyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 là “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”
   Thông tin đến bạn.

 3. hồng says:

  cho e hỏi . e đóng bảo hiểm bao nhiêu năm thì được rút 1 lần và đóng thế nào thì được rút 1 lần số tiền nhiều nhất

  • adminCTV says:

   Chào bạn,
   1. Đóng bảo hiểm bao nhiêu năm được rút một lần?
   Căn cứ khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định Người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;
   b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH
   c) Ra nước ngoài để định cư;
   d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
   => Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì được rút BHXH một lần mà không phụ thuộc vào số năm đóng BHXH.
   2. Đóng thế nào thì được rút số tiền nhiều nhất?
   Mức hưởng bảo hiểm phụ thuộc vào SỐ NĂM đóng bảo hiểm và TIỀN LƯƠNG đóng bảo hiểm của bạn. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, mức hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
   – 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
   – 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
   – Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
   Thông tin đến bạn.

 4. Vi Thị May says:

  Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi: Tôi là một người dân tộc thiểu số sống tại vùng cao; Gia đình Chị gái tôi có con đi xuất khẩu lao động chưa được một tháng. Là hộ nghèo của xã. trước lúc đi lao động xuất khẩu cháu có làm hợp đồng cho công ty nhựa tại Hà nội. Thời gian làm việc từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021 thì cháu chấm dứt hợp đồng với công ty. Nay cháu đã đi lao động tại nhật bản và có làm giấy Ủy quyền cho bố mẹ đến tại BHXH huyện để nhận số tiền mà cháu đã tham gia BH. Nhưng BHXH huyện trả lời là phải có giấy xác nhận của đại sứ quán nhật bản và việt nam mới cho nhận. chúng tôi là người DTTS không biết gì. đường xá đi lại trung tâm cách 65km đường rừng. trước khi đi gia đình phải vay mượn Ngân hàng thì mới có tiền cho cháu đi. giờ Gia đình đang gặp khó khăn mà không biết phải làm sao. xin luật sư tư vấn giúp cho chúng tôi với ạ. rất chân thành cảm ơn

  • adminCTV says:

   Chào bạn,
   Hiện nay, căn cứ theo quy định tại khoản 6 điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì công dân có quyền ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Như vậy, cháu có thể ủy quyền cho bố mẹ để nhận BHXH một lần. Giấy ủy quyền nhận BHXH (theo mẫu số 13-HSB của Quyết định số 166/QĐ-BHXH)quy định phải đáp ứng một trong các điều kiện về chứng thực chữ ký của người ủy quyền như sau:
   + Có chứng thực của chính quyền địa phương;
   + Chứng thực của Phòng Công chứng;
   + Giấy xác nhận chữ ký của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam;
   + Giấy xác nhận chữ ký của Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài;
   + Giấy xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương nước ngoài nơi người hưởng BHXH đang cứ trú.
   Như vậy, trong trường hợp này, giấy Ủy quyền phải có Giấy xác nhận chữ ký của Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc Giấy xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương nước ngoài nơi người hưởng BHXH đang cư trú mới hợp lệ bạn nhé.
   Thông tin đến bạn

 5. Hằng says:

  E là nữ làm cty tới tháng thời điểm này được 14 năm 6 tháng có được hưởng lương hưu ko hay được hưởng trợ cấp 1 lần

  • adminCTV says:

   Chào chị,
   Một trong những điều kiện bắt buộc để được hưởng lương hưu là phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên (trừ trường hợp Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn). Trường hợp chị đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm 6 tháng thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu chị nhé. Chị được hưởng trợ cấp 1 lần (theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 115/2015/NĐ-CP)
   Thông tin đến chị

 6. Phạm thị ngọc hằng says:

  Em xin hỏi ! em nghe thông tin sắp tới đây luật bhxh chi trả trợ cấp 1 lần sẽ giảm xuống như là NLĐ đóng bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu , số % còn của cty đóng cho CN thì BH giữ lại sau này đến tuổi hưu mới được lãnh đúng ko ạ.
  Mong admin CTV trả lời ạ. tks

  • adminCTV says:

   Chào bạn,
   Hiện nay, không có văn bản pháp luật nào quy định như vậy hết bạn nhé.
   Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2022 được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể, số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định theo công thức: Mức hưởng = (1,5 x mức bình quân tiền lương x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x mức bình quân tiền lương x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014).
   Do đó, số tiền nhận được từ bảo hiểm xã hội 1 lần phụ thuộc vào mức bình quân tiền lương và thời gian đóng BHXH
   Thông tin đến bạn.

   • Tiền says:

    2× mức bình quân tiền lương× thời gian đóng bảo hiểm xã hội. E tính được bình quân lương của e là 4883000. E đóng bảo hiểm dc 67 tháng. Vậy nhân 67 tháng hay nhân thế nào ạ

 7. Linh says:

  Cho e xin hỏi. E nghe nói wa năm 2023 là ra luật mới của bao hiểm là mjnh không được hưởng 100% nữa mà mjnh chị đc hưởng 80% dung
  k a. Con 20% là mình về hưu mới được hưởng dụng k a

  • adminCTV says:

   Chào bạn,
   Hiện nay chưa có quy định năm 2023 ra luật mới tỉ lệ hưởng 80% và về hưu được hưởng 20% còn lại bạn nhé.
   Về mức hưởng BHXH hiện nay theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
   a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
   b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
   Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.
   Thông tin đến bạn.

 8. Thu Hằng says:

  Em chào luật sư
  Luật sự có thể giúp e giáp đáp thắc mắc được k ạ
  1. Trường hợp em đã đóng bhxh được 12năm nhưng hiện tại e đã nghỉ việc và chưa có nhận được quyết định thôi việc. Nhưng vì hiện tại e đang sống và làm việc ở Mỹ thì em phải làm những thủ tục gì để ng nhà e có thể lãnh giùm ạ.
  2. Trường hợp e đã đóng dc 12 năm và vẫn muốn đóng tiếp tục đến 15,20 năm để được lãnh lương hưu, thì mức lương hưu hàng tháng lãnh được là bao nhiêu và nếu chẳng may mất thì số tiền đó ng thân có được lãnh hay không ạ
  Em cám ơn luật sư ạ

 9. Hải says:

  công ty mình có thuê lái máy xúc, nhưng công việc trong tháng không cụ thể ngày làm việc vì phụ thuộc vào lượng công việc mà công ty nhận được,cụ thể như sau:
  – Mỗi ca (6 giờ) sẽ trả 500.000 đồng.
  1.Trường hợp 1: Công việc tháng nào cũng có
  Mỗi tháng làm việc không quá 10 ngày.
  2. Trường hợp 2: Công việc sẽ ngắt quãn, tháng có tháng không?
  Tất cả việc trả lương đều đăng ký nộp thuế TNCN
  Xin hỏi AD:
  1. Công ty mình sẽ ký HĐLĐ như thế nào?
  2. Có phải đóng BHXH không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.