Hồ sơ và thủ tục để đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Hồ sơ và thủ tục để đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Hiện nay, xu hướng các nhà đầu tư đổ vào ngành du lịch càng ngày càng tăng và không có xu hướng giảm. Tuy nhiên, để đầu tư hợp pháp thì các nhà đầu tư cần phải tuân theo các thủ tục pháp lý từ hoạt động này, đặc biệt là việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Vậy hồ sơ và thủ tục như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

1. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

1.1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Để nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa, công ty cần đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại điều 1 của Luật Du lịch năm 2017:

 • Công ty được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đã đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.
 • Phải đặt cọc kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa tại ngân hàng, với số tiền là 20 triệu đồng theo quy định tại điều 1 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 94/2021/NĐ-CP.
 • Người chịu trách nhiệm về kinh doanh phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành du lịch trung cấp trở lên. Trong trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành khác, phải có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý du lịch nội địa.
Bài viết liên quan  Chào bán cổ phần ra công chúng 

1.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa

Dựa trên điều 1 của Luật Du lịch, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận gửi ký quỹ kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa.
 • Bản sao công chứng quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa công ty kinh doanh dịch vụ du lịch và người chịu trách nhiệm kinh doanh dịch vụ du lịch.
 • Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghiệp vụ quản lý du lịch nội địa của người chịu trách nhiệm kinh doanh dịch vụ du lịch.

1.3. Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa

Đối với giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa, cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – nơi công ty có trụ sở.

1.4. Trình tự thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo Điều 33 Luật Du lịch 2017 như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017.
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bài viết liên quan  Đăng ký mã số thuế cá nhân 2021

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

1.5. Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch nội địa được quy định trong Thông tư 33/2018/TT-BTC:

 • Cấp mới: 03 triệu đồng/giấy phép.
 • Cấp đổi: 02 triệu đồng/giấy phép.
 • Cấp lại: 1,5 triệu đồng/giấy phép.

2. Điều kiện và thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Điều kiện và thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
Điều kiện và thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

2.1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Dựa trên khoản 1 của Luật Du lịch, để có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, công ty cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Đặt cọc kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng theo quy định tại điều 2 của Nghị định 168/2017, đã được sửa đổi bởi Nghị định 94/2021:
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50 triệu đồng;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và ra nước ngoài: 100 triệu đồng.
 • Người chịu trách nhiệm kinh doanh phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trong trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác, phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

2.2. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Theo điều 1 của Luật Du lịch, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận đặt cọc kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành và người chịu trách nhiệm kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa của người chịu trách nhiệm kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Bài viết liên quan  Giấy phép lao động: Thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy năm 2023

2.3. Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Đối với giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.4. Trình tự thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nộp 01 bộ hồ sơ tới Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhân viên tiếp nhận nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết phiếu nhận và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại cho doanh nghiệp và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết vào ngày hẹn.

2.5. Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Theo thông tư 33/2018/TT-BTC quy định phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

 • Cấp mới: 03 triệu đồng/giấy phép
 • Cấp đổi: 02 triệu đồng/giấy phép
 • Cấp lại: 1,5 triệu đồng/giấy phép.

Nếu có thắc mắc về hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thì có thể liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline: 1900633710

About The Author

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.